d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Hjørring Kommune: Har du
styr på din beplantning?

19. september 2017 - kl.0:20 - af:

Nu skal der strammes op på for dårlig eller manglende vedligeholdelse af træer, hække, ukrudt og buske med videre, som mange steder breder sig fra private grunde og ud på offentlige arealer.

Det kan være direkte livsfarligt, når der for eksempel langs motorringvejen i Hjørring er fortove, der er helt dækket til af diverse beplantning.

Gående – også for eksempel med kørestol eller barnevogn – må derfor ud på cykelstien, som flere steder også delvist er dækket af beplantning, og det kan skabe farlige situationer og i værste fald måske presse cyklister ud på vejbanen, hvor der kører mange meget hurtige biler – deraf det lokale navn: Motorringvejen.

Hjørring Kommune skriver nu til grundejere:

Når buske og træer vokser ud over fortove, veje, stier og rabatter kan det være til gene for dine medborgere. Det kan også gå udover trafiksikkerheden, så derfor er det vigtigt, at du får klippet/fjernet vildtvoksende beplantning.

På billedet nedenfor kan du se, hvordan beplantningen langs offentlige arealer skal være i henholdsvis byen og på landet:

I sommerhalvåret, hvor beplantningen vokser meget, er det en god idé at klippe den længere ind end bare til skel.

På den måde kan beplantningen vokse i længere tid inden du skal klippe igen.

Om vinteren fryser beplantningen ofte. Frosne grene kan lave stor skade på for eksempel sidespejle, men også på personer. Derfor er det vigtigt, at du også er opmærksom på dine træer/buske om vinteren.

Fire gode tips:
1. Fjern ukrudtet i fortovet løbende. Det gør det lettere at snerydde, når ukrudtet er fjernet.

2. Klip din beplantning længere tilbage end bare minimumskravene. Så slipper du for at klippe hele tiden.

3. Har du ikke selv mulighed for at klippe og ønsker hjælp til det, kan Hjørring Kommunes Materielgård give dig et tilbud på klipning af beplantningen.

4. Når du planter hæk ud til offentligt areal, så plant hækken 30-50 centimeter fra skel, så hækken har plads til at vokse.

Hvis din beplantning overholder afstandskravene, kan du naturligvis bare se bort fra dette brev, understreger Hjørring Kommune

Denne skrivelse er sendt til alle grundejere i Hjørring kommune. Der vil i nogle tilfælde være borgere, som får brevet i flere eksemplarer, ligesom der vil være borgere, som ikke har hverken hæk eller beplantning. Kommunen beklager, hvis dette giver anledning til misforståelser.

Hvis grundejeren ikke overholder sine forpligtelser med hensyn til at vedligeholde, klippe ned og rydde, kan kommune få arbejdet udført og sende regningen til grundejeren.

Hvis man har spørgsmål til ovenstående, er man velkommen til at ringe eller skrive til Park og Vej her:

Hjørring Kommune Park & Vej
Vester Hedevej 251, 9800 Hjørring
Telefon 72 33 68 40
Mail: materielgaarden@hjoerring.dk

 

 

En kommentar til: “Hjørring Kommune: Har du
styr på din beplantning?”

  1. Keld Povlsen den: 9 september - 2020 00:31

    Hej. Min mail går lidt den anden vej. Vejtræerne på Granlyvej i Åbyen hænger ind over min hæk som er plantet inde på min grund. Kunne man ikke klippe vejtræerne ned som de er flere steder i Hjørring. Der er træerne klippet ned til 3-4 meter i højden og de laver en ny tæt krone som passer bedre til vejen. Vi har boet på Fresiavej 1 i 37 år og har set træerne vokse op og synes det er pænt med vejtræer. Men nu synes jeg de er blevet for store. Især lige udenfor vores grund.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion