d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Beskæftigelses-området:
Sund fornuft i hverdagen

26. september 2017 - kl.12:03 - af:

Højrup

Redaktionen har modtaget: Det burde jo være så simpelt på beskæftigelsesområdet, ikke? De syge skal have hjælp. De arbejdsdygtige skal opkvalificeres, og de dovne skal have et spark i røven.

Jeg tror, at de fleste kan blive enige om ovenstående tre udsagn, men problemet opstår, når vi skal til at placere det enkelte individ i en af de tre kategorier. Så bliver det straks sværere. For hvor syg er du? Kan du lave lidt eller skal du overhovedet lave noget som helst. Giver det mening for dig og for samfundet generelt at sende dig i ressourceforløb?

Nogle sager om for eksempel førtidspension eller fleksjob er så åbenlyse, at ressourceforløb ikke giver mening, og at sagsbehandlingen bør sættes på “Fast Track”. Andre sager er knap så åbenlyse og kræver en reel afprøvning af en borgers arbejdsevne. Samtidigt begrænses vores kommunale beskæftigelsesmedarbejdere af lovgivningen, som tilsiger at sund fornuft i nogle tilfælde bliver sat på sidelinjen.

Jeg mener, at vi i højere grad skal give vores beskæftigelsesmedarbejdere mulighed for at træffe sunde og hurtigere beslutninger. Både med hensyn til at tildele og afvise førtidspensioner og fleksjobordninger. Det må være sund fornuft i den kommunale hverdag.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er enig i dette (Danske Kommuner, 25/2017) og erkender, at der er brug for afklaring på området. Han er samtidigt villig til at kigge på ændringer af lovgivningen, dog efter først at have undersøgt mulighederne og derefter ændre lovgivningen, hvis der er behov for det.

Den tanke matcher ganske godt med den tankegang, som vi forsøger at anlægge i Hjørring Kommune på beskæftigelsesområdet, hvor vi ønsker at se borgerne som individer og ikke som grupper af mennesker.

Jeg ser frem til ministerens udspil og håber, at det vil medføre en mere smidig sagsgang i kommunerne fremover. Både med hensyn til afvisning og tildeling af ydelser, hvor disse afgørelser baseres på sund fornuft og ikke forhales i bureaukrati.

Med venlig hilsen
Claus Mørkbak Højrup (V)
Byrådsmedlem, Hjørring Kommune.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion