d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Advarsel:
Indlæg om realpolitik

25. oktober 2017 - kl.18:46 - af:

valg claus nyt_600x250

Redaktionen har modtaget: Er der nogen, som har lyst til at læse et langt og kedeligt politisk indlæg? Jeg lover, at det er sagligt – til gengæld er det langt.

Emnet er erhverv og arbejdspladser = JOBS til vores arbejdsløse og en større arbejdsstyrke.

Det kan IKKE behandles i korte vendinger. Der skal lidt dybde til, og dermed bliver dette et langt indlæg. Lad os gå i gang.

For det første skal en sund kommune have balance mellem 3 hovedpunkter:
1) Et sundt erhverv
2) Fornuftige muligheder for videreuddannelse
3) Et attraktivt fritids- og kulturliv.

Alle tre elementer skal være til stede, ellers hænger kommunen ikke sammen. Et element kan ikke erstatte et andet. De er som hjerte, lever og lunger på et menneske, vi kan ikke undvære nogen af delene. I denne artikel kigger jeg dog udelukkende på erhvervsdelen, men det øvrige er ikke glemt.

Vi har mange offentligt jobs i kommunen, men det er PRIVATE jobs, som vi skal skabe. Ikke offentlige jobs. De sidste skal vi ikke have flere af. Det er nok med dem, som vi har, og vi skal bruge den service, som de skaber. Dette er ikke en kritik mod offentligt ansatte. Dem, som jeg kender, er dygtige – min kone er en af dem. Men det holder ikke på sigt, vi kan ikke leve af at betale os selv, for at arbejde for os selv.

Der SKAL private arbejdspladser til.

Men … nu kan politikere jo ikke oprette private arbejdspladser, kun offentlige arbejdspladser. Politikere kan derimod skabe de rigtige rammer for erhvervet, og det er der, at jeg og andre Venstre-folk kommer ind i billedet.

Jeg har lagt en del overvejelse i dette og hentet information fra revisorfirmaers undersøgelser, DI og andre organisationer. Det er bare sjældent, at jeg har mulighed for at skrive/tale/udpensle det så udførligt, som jeg gør nu. Her kommer det:

Attraktive vilkår og en bedre politisk opbakning vil kunne gøre en positiv forskel og indirekte komme hele samfundet til gavn. Det, virksomhederne primært ønsker, er, at det offentlige i højere grad understøtter, at virksomhederne bliver konkurrencedygtige – både i forhold til de større virksomheder og i forhold til udlandet.

Helt specifik bør vi arbejde for følgende:

1. Skabe lettere adgang til finansiering. Der er virksomheder, der ikke ansøger om finansiering, da de på forhånd forventer et nej. Der skal derfor ske større understøttelse fra det offentlige omkring finansiering, og det bør fortsat være et politisk prioriteret indsatsområde.

2. Speciel støtte til iværksættere. Opstarts- og nytænkende virksomheder med hastig vækst har svært ved at finde tilstrækkelige risikovillige finansiering. Vækst er ofte forbundet med risiko, men gevinsten er også stor og nødvendig for at skabe jobs i kommunen. Jeg mener, at byrådet i højere grad, skal arbejde for at begrænse disse risici. Det er svært nok i forvejen at trænge igennem i byrådet. Jeg har set eksempler hvor en forening blive tvunget i et dyrere kreditforeningslån end nødvendigt af byrådet, blot for at man skal ”sikre” sig. Det skaber ikke vækst og jobs. Vi er nød til at ændre holdningerne i byrådet.

3. Øge offentlige investeringer. Det lyder måske lidt socialistisk og som en underlig tanke fra en Venstre-mand, men offentlige investeringer øger aktivitetsniveauet i det private erhverv og skaber flere jobs. Blot må de offentlige investeringer ikke stå alene. De skal gøres sideløbende med tilsvarende private projekter. Vigtigst er det, at der i højere grad åbnes op for, at de små og mellemstore virksomheder reelt kan byde ind på opgaverne.

4. Vi skal afskaffe unødvendige administrative byrder. En lille eller mellemstor virksomhed har ikke de samme administrative ressourcer til rådighed som større virksomheder, der kan ansætte personale, der er uddannet til administration og ikke skal arbejde med andet. Det betyder, at små og mellemstore virksomheder i praksis er afskåret fra mange offentlige opgaver med lange og tunge administrative ansøgningsprocesser, udbudsregler og lignende, da de ikke har de nødvendige ressourcer til rådighed til at ansøge.

5. Vi skal have bedre forståelse for de udfordringer, som små og mellemstore virksomheder står med. Lange sagsbehandlingstider betyder, at små og mellemstore virksomheder kan have meget svært ved at styre deres virksomhed optimalt. Enkeltsager kan udgøre en betydelig andel af en virksomheds samlede omsætning, og lange behandlingstider betyder, at virksomhederne i perioder ligger stille, da de ikke har kapacitet til at påtage sig flere opgaver end dem, de har liggende til godkendelse.

6. Vi skal sikre arbejdskraft til virksomhederne. Her kommer jobcenteret ind i billedet. Vi er gået væk fra at sætte individer i system og over til systematisk at skabe individuelle løsninger for ledige borgere. Hvad er meningsfuldt for den enkelte og hvordan får vi bedst og hurtigt ledige ud på arbejdsmarkedet på en fornuftig måde og understøtter erhvervslivet? Den omstilling er i gang, og den skal vi holde fast i.

Hvis vi skifter vores tankegang til at indeholde overstående, skaber vi betingelser for private job – OG DET ER VORES OPGAVE.

Ja, politik kan være kedelig og langtrukkent, men jeg garanterer dig, at ovenstående er vejen til at løse de opgaver, som vi står overfor i forhold til erhverv og jobs.

Claus Mørkbak Højrup (V)
www.claushøjrup.dk
https://www.facebook.com/ClausHojrup

HjørringAvis.dk er i fuld gang med optakten til Kommunalvalget og Regionsrådsvalget tirsdag den 21. november 2017. Alle er meget velkomne til at være med – send en mail til redaktionen.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion