d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Musikforening i Hjørring
stopper i protest

13. november 2017 - kl.8:00 - af:

vendelbohus_600x250

Redaktionen har modtaget: Musikforeningen ”I morgen er det jul, mor” har på et møde i dag truffet beslutning om at indstille sine aktiviteter med virkning fra afvikling af indgåede kontrakter medio april 2018.

Musikforeningen deltog ved sin repræsentant i bestyrelsen for Kulturforeningen Vendelbohus i møde torsdag eftermiddag imellem bestyrelsen og borgmester Arne Boelt, udvalgsformand Sven Bertelsen og byrådsmedlem Henrik Jørgensen.

På dette møde meddelte Arne Boelt, Sven Bertelsen og Henrik Jørgensen ganske klart, at Musikforeningens indlæg i debatten ikke havde en tone som politikerne brød sig om, hvilket ikke var fremmende for sagen vedrørende Vendelbohus.

Det kan kun opfattes som en slet skjult trussel og en klar tilkendegivelse af, at Musikforeningen skulle flette næbbet. Det var en uværdig forestilling fra de tre politikere side, som vi ikke vil stille folk til fremover.

Musikforeningen har dog ikke tænkt sig at lade sin ytringsfrihed underlægge ømfindtlige politikere. Omvendt ønsker vi ikke at bidrage til, at de samme politikere i mangel på argumenter skal bruge samarbejde med Musikforeningen som grundlag for ikke at støtte foreningerne på Vendelbohus.

Til trods for, at vi, på anden hånd er meddelt, at politikerne har beklaget udfaldene mod Musikforeningens bestyrelsesmedlem må vi opfatte politikernes udfald på mødet af så graverende usaglig og politisk styret karakter, at der er tale om magtfordrejning i et omfang som kræver et forvaltningsretligt efterspil.

Det er beklageligt, at politikerne tager sådan på vej. Især når påtænkes, at grundlaget for deres vrede udelukkende skal ses i at vi har søgt at fastholde dem i deres egne udtalelser i dagspressen som vi har bedt dem om at uddybe og dokumentere. Dette vil vi dog ufortrødent fortsætte med !

Musikforeningen har før denne episode oplevet at blive hængt ud offentligt for at bruge vores lovfastsatte ret til at anmode om aktindsigt.

Dette sammenholdt med de verbale angreb på vores bestyrelsesmedlem og politikernes klare udmelding om, at kritik af deres dispositioner ikke er fremmende for sagen medfører, at vi selvsagt må træffe beslutning om, at Musikforeningens aktiviteter ikke kan gennemføres på disse betingelser og derfor må indstilles efter afvikling af indgåede kontrakter.

Vi må konstatere, at vi sætter vores ytringsfrihed højest og vil ikke frasige os muligheden for fortsat at søge indblik i Arne Boelts. Sven Bertelsens og Henrik Jørgensens dispositioner og indvirkningerne heraf på kulturlivet i Hjørring.

Det er en demokratisk ret som vi gerne vil arbejde for genindført i enevældens Hjørring.

Vi synes det er træls – det har været gode år og gode oplevelser sammen med de frivillige i foreningen. Det er beklageligt for de ca. 54.000 gæster som har deltaget i Mors over 120 koncerter igennem de seneste 17 år.

Vi kan kun beklage overfor de mange frivillige som har sikret gennemførelse af vore koncerter og vi kan kun beklage på Hjørrings vegne, at den sidste ikke kommercielle, frivillige og foreningsbaserede distributør af rytmisk musik har indstillet sit virke i Hjørring.

Vi vil arbejde for, at MOR afholder et ordentligt afskedsgilde for alle frivillige og gode publikummer igennem årene.

Såfremt vi ikke kan afholde det i Hjørring vil vi foreslå, at folk, der gerne vil med søger kørselsgodtgørelse ved borgmester Arne Boelt, der jo så vidt vi ved har sikret – og ladet kommunen betale – at velbjærgede Ålborgensere og Hobronitter kan køre gratis i teatret i Hjørring. Vi antager, at det samme gælder byens borgere ud ad byen.

Mange hilsner
Hjørring, d. 12.11.2017
Jørgen Larsen Søren Jensen Karl Kirkedal

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion