d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Projektleder til Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel

4. december 2017 - kl.14:55 - af:

Udklip ledig job

Til etablering og udvikling af et nyt spændende tværkommunalt Rådgivnings- og Aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens, søger vi en topmotiveret projektleder. Der er tale om et toårigt satspulje udviklingsprojekt mellem Hjørring,  Læsø og Frederikshavn Kommune. Stillingen er tidsbegrænset indtil 30.09.2019

I projektet ansættes en projektleder og to projektmedarbejdere. Projektlederen har det overordnede ansvar og forventes at arbejde både i Hjørring, Frederikshavn og på Læsø. Den fysiske placering og ledelsesmæssige forankring vil være i Frederikshavn.

Arbejdet består af følgende opgaver:

 • Projektstyring og daglig ledelse af de projektansatte
 • Udvikle af det tværkommunale center herunder sikre nytænkning, kvalitet, sammenhængen og fremdriften i de 3 centersatellitters tilbud
 • Formidle, Opsøge og medvirke til at relevante borgere, pårørende og samarbejdspartnere får kendskab til og lyst til at bruge tilbuddet.
 • Sikre brugerdreven innovation med fokus på brugere og pårørendes behov og ønsker
 • Udvikling af samarbejdet og samskabelse med frivillige og foreninger vedr. tilbud til borgere med demens
 • Målstyring, evaluering og afrapportering til styrgruppe mv.

Vi søger en person som har:

 • Social, sundheds- eller samfundsfaglig uddannelsesbaggrund
 • Viden om og interesse for demensfeltet
 • Erfaring med projektledelse, herunder implementering, evaluering og fundraising
 • Viden og erfaring fra den kommunale verden og frivillige organisationer herunder netværksdannelse og rekruttering
 • Gode sociale kompetencer og samarbejdsevner
 • Gode formidlingsevner
 • Kreativ, inspirerende og engagerende arbejdsform og adfærd
 • Lysten og evnen til, sammen med andre, at skabe resultater

Vi kan tilbyde:

 • Spændende og udviklingsorienteret projekt med tværfaglig tilgang og mange muligheder
 • Velfungerede demensfunktioner i de tre kommuner med gode kollegaer med stor fokus på faglighed, tværfaglighed og godt kollegialt samarbejde
 • Gode fysiske rammer herunder nyetableret Aktivitets- og Træningscenter for borger med demens i Frederikshavn samt nye lokaler i Hjørring og Læsø
 • Stort og engageret frivillighedsområde herunder Frivillighedscenter i Hjørring og Frederikshavn.
 • Deltagelse og sparring i tværfaglig ledergruppe
 • Mulighed for at deltage i ansættelse af projektmedarbejdere

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter principper i Ny løn.
Straffeattest skal forevises inden ansættelse.

Ansøgningsfrist: den 10. december  2017 kl. 8.00.

Send ansøgning her
Samtaler: forventes afholdt  i uge 50.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion