d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Du kan kræve grønne løfter fra politikerne

15. maj 2019 - kl.12:27 - af:

DN politiker kontrakt 600x250

Mere end 26.000 borgere og ti store folkelige organisationer vil lægge et markant folkeligt pres på alle folketingskandidater under valget.

Og DU kan være med til at prikke til politikerne.

Samtlige folketingskandidater vil blive afkrævet et håndfast svar på, om de vil indgå en grøn generationskontrakt.

Dvs. om de vil forpligte sig på øjeblikkelig og vidtgående handling for at redde klimaet og naturen.

Hvordan foregår ‘prik en politiker

Til folketingsvalget er der mere end 1000 opstillede kandidater.

Hver enkelt af disse kandidater kan henover de kommende uger forvente at blive spurgt direkte af vælgerne i deres lokalområde, om de vil forpligte sig på en grøn generationskontrakt.

Kandidaterne kan derefter svare ja eller nej til, om de vil forpligte sig på generationskontrakten.

Alle de vælgere, der har deltaget, modtager derefter en direkte opfølgning på hvem af deres lokale kandidater, der har forpligtet sig til de tre mål, som generationskontrakten indeholder.

Natur- og klimakrise kræver politisk handling

Og det er nu eller aldrig, hvis vi skal vende skuden og styre mod en bæredygtig fremtid.

– Klima- og naturkrisen kræver ambitiøse politiske svar. Vi har ikke brug for mere grøn snak. Men grøn politisk handling. Vi håber, at vi med kampagnen kan få forpligtet det kommende Folketing til leverer på de vigtigste grønne områder i næste valgperiode, fortæller Rune Baastrup fra initiativet ’Så er det nu’.

Han bakkes op af præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, som sammen med en række andre grønne organisationer deltager i kampagnen:

– Vi står overfor det vigtigste folketingsvalg i vores generation. Hvis vi skal nå at vende udviklingen og gøre noget ved natur- og klimakrisen er det inden for de næste fire år, der skal handles. Vi har ikke tid til at vente – derfor er det så vigtigt at det kommende Folketing vil forpligte sig på at der skal handles.

Kampagnen blev lanceret officielt i en stor kronik i Politiken, hvor kravet om en grøn generationskontrakt for opbakning fra klimaforskere, meningsdannere, fagforeninger og folkelige organisationer.

Den grønne generationskontrakt

Politikerne bliver spurgt om de vil indgå en generationskontrakt, hvori de skal forpligte sig på at arbejde for følgende målsætninger allerede fra den kommende valgperiode:

  • At Danmark bliver CO2-neutralt senest i 2040, og at vi når mindst 70% reduktion i 2030. Folketinget bør beslutte ambitiøse og bindende klimamål hvert femte år, og tage ambitiøse skridt for at sikre en reduktion af klimabelastningen af danskernes forbrug.
  • At 20 procent af Danmarks areal udlægges til natur for at bremse biodiversitetskrisen, hvor arter uddør i et alarmerende tempo.
  • At vi påbegynder en udfasning af sprøjtegifte, så vi sikrer en bedre beskyttelse af vores drikkevand, folkesundhed og miljø.

Med inspiration fra USA, Tyskland og Australien vil kampagnen mobilisere mindst 100.000 danskere online. Læs mere om dette initiativ HER.

Vær med til at afkræve politikerne svar HER

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion