d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Pressemeddelelse: Hjørring ErhvervsCenter i ny struktur

11. juni 2019 - kl.10:09 - af:

Hjørring ErhvervsCenter 600x250

Hjørring Kommune og Fonden Hjørring ErhvervsCenter har som følge af den ny erhvervsfremmelov drøftet hvorledes den fremtidige erhvervsservice optimalt kan drives i vores kommune i overensstemmelse med lovens intentioner.

Hjørring ErhvervsCenter har siden etableringen fungeret som Hjørring Kommunes indgang til erhvervsservice for virksomheder og iværksættere og

fungerer som virksomhedernes lokale indgang til det regionale og nationale erhvervsfremmesystem. Og dette fortsætter, men fra 1. januar 2020 i en ny organisering.

Konklusionen på drøftelserne mellem Hjørring Kommune og Fonden Hjørring ErhvervsCenter blev nemlig, at den lokale erhvervsservise fremover tilbydes i regi af Hjørring Kommune.

Som en konsekvens heraf er det besluttet, at Hjørring Kommune opsiger den gældende aftale med fonden Hjørring ErhvervsCenter om leverance af erhvervsserviceydelser med virkning fra 1. januar 2020.

”Bestyrelsen har på den baggrund iværksat processen med afvikling af fonden i henhold til vedtægternes bestemmelser samt igangsat overflytning af personalet til Hjørring Kommune med virkning fra 1. januar 2020.

Vi glæder os over, at vi har fundet en løsning, hvor vi sikrer en god og gnidningsfri overgang til den
nye struktur”, udtaler formand for Hjørring ErhvervsCenter, Ole Peter Christensen.

”For Hjørring Kommune er en samlende erhvervsforening en vigtig samarbejdspartner i udviklingen af kommunens erhvervsliv. Derfor vil Erhverv Hjørring fortsat have mulighed for at købe sekretariatsbistand ved Hjørring ErhvervsCenter, hvilket har været vigtigt for os”, udtaler formand Erhverv Hjørring, Henrik Willadsen.

Hjørring ErhvervsCenter vil fortsat hedde Hjørring ErhvervsCenter og vil også fremover have adresse på Amtmandstoften 1 i Hjørring.

For eventuel uddybning eller besvarelse af spørgsmål er man velkomne til at kontakte:

Ole Peter Christensen – Formand, Hjørring ErhvervsCenter – på tlf. 9623 0650

Henrik Willadsen – Formand, Erhverv Hjørring – på tlf. 9892 0833

eller direktør Bo Geertsen, Hjørring ErhvervsCenter, på tlf. 2099 6663 eller mail bg@hjec.dk.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion