d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Hjørring Bjerge skal forvandles til et smukt blomsterhav

22. august 2019 - kl.6:19 - af:

HJK natur aug 600x250

Hjørring Bjerge erstatter gyllesprederen og grønthøsteren med græssende dyr og blomster.

Indtil i dag har markerne i Hjørring Bjerge været dyrket intensivt, men det er slut nu.

Fremover bliver markerne en del af projektet Naturkommunen blomstrer vildt.

Hjørring Kommune laver nemlig en målrettet indsats for at få et blomsterhav på de tidligere marker. Det sker ved at udpine jorden og pløje arealerne en sidste gang, for at gøre den parat til såning.

De udvalgte marker udgør 22 ha af Hjørring Bjerges 90 ha store areal, og pløjningen af de første 5 ha starter fredag den 23. august.

Ifm. skolernes Store Frøspredningsdag den 28. august får projektet hjælp af flere hundrede skolebørn, som først skal samle frø fra de fine naturarealer, der ligger hele vejen rundt om markerne.

Det vil være frø fra bl.a. blåmunke, liden klokke, kællingetand, tjærenellike, engelskgræs, alm. gyldenris, lancetvejbred og blåhat, som alle er vigtige for sommerfugle, insekter og vilde bier.

Derefter skal de sprede dem ud på de nypløjede marker. Men ikke kun skolebørnene deltager – alle andre er også meget velkommen til at hjælpe til.

Håbet er, at vi allerede næste sommer vil opleve blåfugle, ildfugle, randøjer og andre sommerfugle, som flyver rundt blandt blomsterne på det, der tidligere var en kedelig græsmark. Hvem ved – måske vil man også kunne opleve de sjældne sommerfugle okkergul pletvinge, violetrandet ildfugl og smalrandet humlebisværmer, som er set andre steder i bjergene?

Målet er, at hele området med tiden vil udvikle sig til et fint åbent overdrev med enkelte spredte buske, som man kan se det andre steder i bjergene. På sigt skal der være afgræsning af hele arealet med nogle få køer, som – ved at gå ude så lang tid som muligt – skaber den optimale naturpleje, så arealet forbliver åbent og samtidigt giver masser af blomster om sommeren.

Alle stier bliver bevaret, og der bliver lavet låger i hegnet, hvor der er stier. Kirkestien, hundemarken og regnvandsbassinerne vil forsat ligge udenfor hegnet, så man kan lufte sin hund eller løbe en tur uden at skulle ind til køerne.

Vi håber, at alle får rigtig meget glæde af de nye naturområder i bjergene, skriver Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

HJK hjørring bjerge 600x400

 

 

 

 

 

 

Foto: Hjørring Kommune

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion