d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"FOF-Vendsyssel har afholdt 50 års jubilæum

8. september 2019 - kl.8:17 - af:

FOF 50 år hj 600x250

FOF-Vendyssel har markeret foreningens 50 år som en kombination af jubilæum og lærermøde. Arrangementet fandt sted i ”Svanelunden” i Hjørring.

Efter velkomst ved skoleleder Kirsten Højrup holdt tidligere kulturminister Marianne Jelved festtalen.

Marianne Jelved er ophav til meget inden for Folkeoplysningsloven. Jelved slog fast, at

FOF-Vendsyssels virke er uhyre vigtig og med til at danne grundlag for, hvad hun betegnede som civilsamfundets DNA.

”I trækker tråde, der får civilsamfundet til at hænge sammen og udvikle sig,” lød det fra Marianne Jelved, der derefter foretog en række nedslag i den historiske udvikling inden for andelsbevægelsen og folkeoplysningen m.v.

Hun påpegede, at vi i Danmark lykkeligvis har en stor frihedsgrad til ”at skabe sig selv” – tænk blot på højskoler, friskoler, folkebiblioteker og aftenskoler.

”Man skal tage aktion selv; det er en kultur, som præger Danmark meget. Folkeoplysning har en meget stærk betydning og bygger på personlig frihed, hvor vi socialiserer hinanden i et land med frihed og folkestyre, og her ligger civilsamfundets DNA latent i os,” understregede Marianne Jelved.

Tidligere skoleleder og formand Carsten Skovsgaard – af mange kendt som ”Mr. FOF” – fortalte om mange års udvikling, hvor han med anekdoter og små effekter berettede om sin egen rolle og om den kolossale udvikling, FOF Vendsyssel har været igennem fra kun at være Hjørring, men siden driver aften- og højskole i nu 5 kommuner i Vendsyssel.

Direktør Otto Juhl Nielsen fra FOF’s hovedkontor i København bragte en hilsen med herfra og fra FOF’s landsformand, tidl. minister Anne Birgitte Lundholt.

Undervejs blev en række mangeårige lærere hædret for deres indsats.

Afslutningsvis talte FOF-Vendsyssels formand, Ulla Verner. Hun satte en kraftig streg under, at man heldigvis har et FOF-Vendsyssel i konstant udvikling og forandring, og at man hylder sloganet ”klogere, sundere, gladere”.

”Man skal ville noget med fremtiden, og det vil FOF-Vendssyssel,” lød det fra Ulla Verner.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion