d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Hjørring: Støtte til småbørnsfamilier under pres

6. november 2019 - kl.12:13 - af:

KCV HOME START 600x250

Onsdag den 13. november kommer koordinator Anni Melgaard i netværkscafeen i Kulturcenter Vendsyssel, og fortæller om hvad homestart er.

Hvad er HOME-START

Home-Start Familiekontakt er en håndsrækning til familier, hvor der er mindst et barn, som endnu ikke er begyndt i skolen.

Home-Start tilbyder småbørnsfamilier regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

HOME-START støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte.

Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det – ofte et halvt til et helt år.

Familievennerne arbejder på at øge familiens tillid og uafhængighed ved at:

  • tilbyde frivillig støtte og praktisk hjælp på venskabelig basis
  • besøge familien i deres eget hjem, hvor den pressede hverdag leves, sådan at hvert familiemedlems integritet og værdighed opretholdes
  • bekræfte forældrene i at udfordringer i børneopdragelse er almindelige
  • udvikle en forståelse for og et forhold til familien, som danner et trygt fundament for at dele tid, erfaringer og gode oplevelser
  • opmuntre familierne til at udvide deres private netværk og bruge samfundets andre muligheder for støtte
  • bidrage til at livet med små børn også er glædeligt og sjovt

Arbejdet koordineres

Helt konkret er det den lokalt ansatte koordinator, der introducerer familien til den frivillige – og i fællesskab tager parterne stilling til, om de passer sammen, menneskeligt, geografisk og forventningsmæssigt.

I den periode, hvor den frivillige fungerer som en slags” udvidet familie”, sørger koordinatoren for at holde forbindelsen for at sikre, at både familien og den frivillige er trygge og har glæde af den indbyrdes kontakt.

Når tiden er inde til at afslutte støtten – typisk efter et halvt til et helt år – sker det også sammen med koordinatoren.

En småbørnsfamilie kan sammenlignes med et ungt træ.
Træet har mulighed for liv og udvikling, men af og til kan det have brug for en pind at støtte sig til, hvis vinden blæser.
Efterhånden som træet gror til behøver det ikke støtte længere. Det kan bære frugt og pinden kan flyttes til et nyt ungt træ.

Det sker: Anni Melgaard fortæller om Home-Start, som er støtte til småbørnsfamilier under pres i Hjørring Kommune

Hvornår: Den 13. november kl. 10.30-13.00

Hvor: Kulturcenter Vendsyssel – Sæby Landevej 417, Sæsing – 9830 Tårs

Pris: 50 kr incl. frokost

Tilmelding: Gerne inden den 8. november til Emil på 2099 4835 eller til Britta på 4218 1744

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion