d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Lauritzens Forsamlingshus: Klogere på fremtidens ældrepleje

19. november 2019 - kl.9:58 - af:

Lauritzens forsamlingshus 600x250

Redaktionen har modtaget følgende indlæg fra Hanne Hvidegaard – bestyrelsesmedlem i Venstre Hjørring by.

Venstre i Hjørring Kommune indbød mandag aften den 18. november til ”Lauritzens Forsamlingshus” på Hirtshals Kro.

En veloplagt Karsten Lauritzen byder de 150 tilhørere og 8 debattører velkommen ved at påpege, at formålet

for aftenen er, at vi alle bliver klogere på fremtidens ældrepleje, og at vi er her for at lytte til hinanden. Debatten har tre temaer, med forskellige deltagere.

Første runde: Hvad kan en kommune som Hjørring stille op, når ”ældrebyrden” stiger, der kommer flere plejeopgaver fra regionen og når ældre over 67 år ikke giver udligning?

Ifølge Borgmester Arne Boelt (S) er det kommunens opgave, at få pengene til at strække.

Folketingsmedlem Per Larsen(c) siger, at man kan forvente det bliver værre pga. flere ældre og både mangel på arbejdskraft og midler, men at Folketinget har vist, at der er vilje til at gøre noget.

Ved f.eks. værdighedsmidler til ældreområdet.

Byrådsmedlem Claus Mørkbak Høyrup (V) mener at det er vigtigt at kommunen og regionen arbejder sammen. Man bør have en sundhedsaftale, der er mere dynamisk. Kriterierne for kommunal medfinansiering bør også få et eftersyn.

Udviklingsminister og fg. Kulturminister Rasmus Prehn (S): Flere penge alene løser ikke problemet. Borgerne skal også selv gøre noget. Kan vi gøre noget for at organisere mere motion i hverdagen.

Claus Mørkbak Høyrup (V) i byrådet arbejder vi på at gøre ældre selvhjulpne, vi har nu 80,75% selvhjulpne og har et mål om 81,5 %

Rasmus Prehn opfordrer til at medarbejdere i sundhedsvæsenet hjælper med at afbureaukratisere ved at få ret til at tage selvstændigt initiativ.

Claus Mørkbak Høyrup gør klart, at ”længst muligt i eget hjem” ikke vores politik, men et tilbud til borgerne. Det er altid op til den enkelte om de vil flytte på plejehjem og I Hjørring Kommune er det meget få der får et nej.

Anden runde, hvor panet udskiftes: Hvilke udfordringer ses i ældreplejen, og hvem kan løse dem?

John Kirstein, bestyrelsesmedlem i Ældresagens Landsstyrelse mener at en af udfordringerne er, at alle ikke får den nødvendige hjælp. VIVE har lavet en undersøgelse, der viser at 73.000 borgere i Danmark ikke får den nødvendige hjælp, det svarer til. ca. 800 personer i Hjørring kommune. En anden udfordring er mangel på arbejdskraft.

Jon Pugholm konsulent fra Friplejehjem mener at et plejehjem på 100 personer er for stort. Han kritiserer samtidig Hjørring kommune for ikke at ville lave en lokalplan for et friplejehjem i Tornby.

Byrådsmedlem Louise Hvelplund (Ø) mener at problemerne skal løses i samarbejde, hun ønsker ikke friplejehjem, men gerne have plejehjem rundt omkring i hele kommunen. Hun ser en stor udfordring i ensomhed.

Byrådsmedlem Lone Olsen (V) nævner også udfordringer med mangel på arbejdskraft og flere ældre og flere syge. Hun ser frivillige som vigtige samarbejdspartnere, især til at løse udfordringer med ensomhed. Derudover opfordrer hun til at pårørende ses som en ressource, der tages alvorligt, når de kommer med kritik.

Alle parter er enige om, at frivillige og pårørende ikke skal udføre faglige opgaver som personalet er uddannet til.

Fra salen byder Helena Mikkelsen, forbundsekretær i FOA ind, hun ville gerne have deltaget i panelet. Hun mener, det er vigtigt at lytte til de faglige organisationer og tage medarbejderne med på råd, når der skal søges efter nye løsninger.

Tredje runde i et nyt panel: Hvordan tilpasser en kommune sin plejehjemskapacitet, når der skal tages hensyn til ældre svage borgere og en presset økonomi?

Else Købstrup spørger fra salen til hvordan man vil arbejde med at forebygge demens, gigt m.fl. sygdomme via motion, man kunne f.eks. bruge sundhedscentret til borgere, før de får en diagnose og åbne op om aftenen.

Charlotte Voetmann, selvstændig demenskonsulent fortæller fra salen, at demens også forebygges ved socialt netværk og ved at undgå ensomhed.

Arne Boelt (S) vil gerne foreslå at åbne sundhedscentret for flere.

Arne Boelt mener ikke at et friplejehjem effektiviserer kommunens drift, mens der er mere tiltro til seniorbofællesskab, som kan være med til at bekæmpe ensomhed.

Lone Olsen (V) siger, at Venstre ikke er imod at se på kapaciteten, men vil gerne have dialogen og vil arbejde for en langsigtet plejeboligplan.

Aftenen blev sluttet af med, at Karsten Lauritzen takkede deltagerne for at de ville være med og arrangørerne, Venstre i Hjørring kommune og Venstre i Hirtshals og omegn for en aften hvor alle kunne gå klogere hjem end da de kom. Og tak til Hirtshals Kro for god mad og husly.

Fotos: Hanne Hvidegaard

Lauritzens 1Lauritzen 2Lauritzen 3Lauritzen 4

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion