d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Venstre Hjørring: Nytårskur og flot fremmøde

13. januar 2020 - kl.9:44 - af:

Venstre_Henrik Jørgensen 600x250

Redaktionen har modtaget følgende indlæg fra Hanne Hvidegaard – bestyrelsesmedlem Venstre Hjørring by.

Venstre i Hjørring Kommune har her i weekenden afholdt Nytårskur i Kulturcenter Vendsyssel hvilket også var en markering af, at Venstre i år har 150 års jubilæum.

Kommuneforeningsformand Ove Jacobsen bød

velkommen, med en kort beskrivelse af Venstres opstart, og bød velkommen til de 3 indbudte oplægsholdere, nemlig tidligere borgmester Else Købstrup som skulle fortælle om sin tid i Hjørring Byråd, Mads Duedahl der er rådmand for Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning, og kandidat først som venstres spidskandidat og hvis dette lykkes så til formandsposten i Region Nordjylland.

Til sidst gruppeformand og 2. Viceborgmester i Hjørring Kommune Henrik Jørgensen, der skulle fortælle om samarbejdet, eller mangelen på samarbejde i Hjørring Byråd i indeværende byrådsperiode.

Else Købstrup takkede for at hun var blevet indbudt til at fortælle om sin tid i Hjørring Byråd. Hun havde dog ikke regnet med, at det ville blive så stort et arbejde at lave dette oplæg, men turen ned af Memory Lane havde taget betydeligt længere tid end beregnet, for scrapbøgerne blev studeret og læst, og ofte var klokken blevet mange, da tiden bare fløj afsted.

Else blev medlem af Venstres Ungdom det år hun blev 16 år, for så var der jo mulighed for at komme til VU’s nytårsbal på Vendelbohus.

På den tid i begyndelsen af 60’erne var der ca. 2.000 VU medlemmer i Hjørring, og som så mange andre fandt hun sin kommende mand Kresten Møller Købstrup i VU. Else Købstrup blev første gang valgt ind i Hjørring Byråd i 1974 – 2002 og i 1984 blev hun valgt til at overtage borgmesterposten fra P. S. Poulsen. Else forblev borgmester frem til 1990, og har haft mange tillidsposter.

I Elses borgmestertid var der ikke så mange partier i byrådet og dengang var samarbejdspartneren Socialdemokratiet.

Else fortalte også om mange små anekdoter som var fremme i denne periode. Else Købstrup er i dag æresmedlem af Venstre.

Mads Duedahl kunne berette om det sundhedsvæsen vi har i region Nordjylland, og fortælle at i Nordjylland er det ikke godt nok, vi har de længste ventelister, både når det gælder almindelige operationer, men også i både Børne og voksenpsykiatrien. Det kan i det hele taget konstateres at Region Nordjylland er der hvor man får absolut mindst sundhed for pengene. Han oplever også den lægemangel der er i vores region, og ser et budget for det nye supersygehus, der løber helt af sporet, det seneste nye er, at der ikke bliver råd til et barselshotel for førstegangsfødende.

Det kan ses at produktiviteten i Region Nordjylland er den laveste i hele landet – og det er jo direkte ringe.

Mads vil derfor, at der skal sættes fokus på gode liberale tiltag som mere udlicitering, afbureaukratisering og velfærdsinnovation gennem teknologi. Mads understreger at det ikke er personalet der ikke laver nok, de er både dygtige og kompetente og løser de akutte opgaver til alles tilfredshed, hvilket han selv oplevede ved fødselen af familiens 2. Barn, hvor fødselen pludselig kom til at handle om liv og død, dette kunne have været undgået hvis der var sket den bebudede opfølgning, men de blev glemt i systemet.

Henrik Jørgensen: Startede med at ønske alle et Godt nytår, og takkede for at så mange møder talrigt op til de møder der er blevet afholdt i løbet af året, men også tak til de medlemmer der yder et stort arbejde i løbet af året.

2020 er det år hvor Venstre kan fejre 150 års jubilæum, og Henrik kunne citere følgende fra Venstres hjemmeside:

”Højres overlegne attitude var med til at skabe sammenhold i Venstre-grupperne i Folketinget. Efter et kortere forberedende arbejde blev der sidt i juni 1870 udsendt en udtalelse, der på én gang kunne meddele Venstre-gruppernes sammenslutning i Det forenede
Venstre og samtidig tjene som et fælles program. Her havde man samlet datidens venstreorienterede, der var utilfredse med det bestående og følte sig undertrykte. Mange ønskede nærmest revolution. De var oprørere og blev af indflydelsesrige i samfundet betragtet som samfundsomstyrtere. Men de var ikke socialister – de var liberalde.”

Lidt sådan har Byrådet set fra Venstres side fungeret i denne valgperiode indtil nu, da de står overfor et absolut rødt flertal og en Socialdemokratisk Byrådsgruppe med en hård partidiciplin. Dette udmønter sig i nogle meget snære Byrådsbeslutninger – på nogle meget væsentlige områder.
Her er nogle af de ting der har fyldt meget i debatten: Aflyst plejeboligplan Lukning af Havbakken, ekstraordinært byrådsmøde for med et meget snævert flertal at forhindre et friplejehjem. Budget”forhandling” :var man ikke med på en skattestigning, så kunne man ikke deltage. Det ses som en målrettet ideologipolitik i Byrådssalen majoriseret igennem ved en magtdemonstration anført af borgmesteren.

Efterfølgende er der blevet etableret et struktureret samarbejde i det der kaldes 13 mandsgruppen – som repræsenterer 42% af vælgerne i Hjørring Kommune og er et reelt alternativ til den politik der føres nu 13 mands gruppen består af: Konservative 3, DF 2, Ival Leth løsgænger og Venstre 7.

Endnu engang kunne Venstre notere et flot fremmøde.

Venstre_Else Købstrup 600x400Venstre_Mads DuedahlVenstre_Nytårsmøde 600x400

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion