d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Vandværker leverer vand med sprøjtegift over grænseværdien

12. februar 2020 - kl.10:09 - af:

Drikkevand 3 600x250

Nye tal fra miljøministeren viser, at kommuner 46 gange siden 2015 har givet tilladelse til at sende drikkevand med sprøjtegift over grænseværdien til forbrugerne.

De senere år er det gjort flere og flere fund af sprøjtegift i det danske grund- og drikkevand.

To ud af tre prøver i den seneste grundvands-

overvågning fra GEUS fra 2018 indeholdt rester af sprøjtegifte, hvilket er en fordobling i forhold til 2017, hvor der blev fundet rester i 33 procent af målingerne.

Samtidig overskred mere end hver fjerde prøve i 2018 grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter. Året før var det overskredet i hver tiende.

Så det går i den grad den gale vej, og problemet havner i sidste ende hos vandværkerne og vandforbrugerne, der i nødstilfælde kan blive tvunget til at drikke vand med sprøjtegift over den tilladte grænseværdi. Hvis kommunerne ikke har anden udvej, kan de nemlig søge dispensation til at overskride grænseværdierne.

Nu viser nye tal, at 46 mindre vandværker siden 2015 har fået 46 dispensationer til at sende drikkevand med sprøjtegift over grænseværdien til forbrugerne. 16 af dispensationerne er udløbet, hvilket vil sige at 30 vandværker i dag har dispensation.

Det oplyser miljøminister Lea Wermelin i et svar til Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen.

Skal godkendes hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Vandværkerne kan ikke uden videre få tilladelse til at overskride grænseværdien. For det første kræver det, at Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. For det andet kræver det en vurdering af, om det er alternativer eller ej, og endeligt skal vandværkerne fortælle, hvordan de vil bringe forureningen ned under grænseværdien igen.

Dispensationerne udstedes af kommunerne og de gives for højest tre år ad gangen.

Skyldes desphenyl-chloridazon og DMS

Ifølge det politiske medie Altinget oplyser Miljø- og Fødevareministeriet, at de dispensationer, der gives til at overskride grænseværdien, især hænger sammen med de seneste års fund af DMS og desphenyl-chloridazon i drikkevandet.

Chloridazon har været anvendt i Danmark ved dyrkning af roer, rødbeder og løg, men det blev forbudt i 1996.

Stoffet DMS er et nedbrydningsprodukt fra svampemidlerne tolylfluanid og dichlofluanid, der er brugt i Danmark fra 1950’erne frem til omkring 2007.

Ifølge ministeriet er dispensationerne hovedsageligt er givet i områder, hvor det ikke har været muligt at erstatte en forurenet boring med en anden. En enkelt gang har der været en risiko for forbrugerne, så der ikke kunne gives dispensation. I Ledøje måtte man derfor hente vand i vandvogn på torvet.

Blander sig ud af problemer

Store forsyningsselskaber har mulighed for at blande vandet fra forurenede borringer med vand fra andre boringer, før det kommer ud til forbrugerne, og dermed kan de altså blande sig ud af problemerne. Den mulighed eksisterer ikke for små vandværker, der dermed kan blive tvunget til at til at søge om dispensation.

Direktør for Danske Vandværker, Susan Minster, fortæller til Politiken, at vandværkerne grundlæggende har tre muligheder for at løse problemet:

-De kan lave en ny boring eller rense vandet eller skaffe forsyning fra et naboværk. Rensning kan være for dyr for nogle af de små værker, og nogle steder kan det være svært at skaffe rent vand fra en ny boring, hvis forureningen dækker et større areal. Så kan løsningen være at slå sig sammen med naboværket, siger hun til avisen.

Stop for dispensationer

Enhedslistens Mai Villadsen, der har stillet spørgsmålet til miljøministeren, mener at det fremover ikke længere bør være muligt at give dispensationer:

-46 dispensationer er 46 for mange. Man har sat en grænse for, hvor meget gift der må være i drikkevandet af en grund. Det er uacceptabelt, at borgerne skal løbe den risiko, siger Mai Villadsen til Altinget.

Hun mener i stedet, at ministeriet bør anvende forsigtighedsprincippet:

-Vi har oplevet før, at man har taget fejl og senere fundet ny viden, der viser, at der faktisk er en sundhedsrisiko. Derfor synes jeg, at man her skal benytte sig af et forsigtighedsprincip, siger hun.

Det er ikke lykkedes for Altinget at få en kommentar fra miljøminister Lea Wermelin.

Miljøstyrelsen er for øjeblikket ved at screene grundvandet for 408 stoffer i håb om at undgå flere af de senere års ubehagelige overraskelser med stoffer, der pludselig dukker op i mange drikkevandsboringer. Afhængigt af resultatet kan det føre til, at vandværkerne skal teste deres vand for endnu flere stoffer end i dag.

Særligt tre sprøjtegifte, er særligt bekymrende

De seneste år er der gjort 3 opsigtsvækkende fund af sprøjtegifte i drikkevandet. Det står langt værre til, end vi hidtil har troet, siger Danmarks Naturfredningsforenings ekspert.

I Danmark drikker vi grundvand. Men det seneste år har vist, at der er langt større problemer med sprøjtegift i grundvandet, end man hidtil har troet.

DANVA, der er interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, regner med, at der på et normalt år må lukke 30 drikkevandsboringer på grund af forurening. Men en ny undersøgelse fra organisationen viser, at der på mindre end et år er fundet mindst 250 boringer, der indeholder mere sprøjtegift end tilladt.

Der er med andre ord tale om en eksplosion i fund af sprøjtegift i vores grundvand.

Ifølge geolog og grundvandsekspert i Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch, så er der – ud over det usædvanligt høje antal fund af et stof – særligt tre sprøjtegifte, der er fundet inden for de seneste år, som er særlig bekymrende.

 

Desphenyl-chloridazon

Chloridazon har været anvendt i Danmark ved dyrkning af roer, rødbeder og løg, men det blev forbudt i 1996. I august sidste år kom det frem, at stoffet var fundet på en række fynske vandværker i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 mikrogram.

Stoffet var ikke på listen over stoffer, som vandværkerne skal teste for, og det var derfor tests på vandværkernes eget initiativ, der afslørede forureningen.

Siden er stoffet kommet med i det obligatoriske prøvetagningsprogram, og det har vist sig, at giftstoffet er langt mere udbredt end antaget. Der er i Danmark mindst 1.698 grundvandsboringer, og stoffet er fundet i 26 procent af dem. I ti procent af dem er grænseværdien overskredet.

– Det er bekymrende, for man vidste allerede for ti år siden, at der var store problemer i Tyskland med forurening af stoffet i drikkevand. Men det er altså først nu, at det bliver undersøgt, hvor store problemerne er i Danmark. Det kan potentielt komme til at påvirke mulighederne for at få rent drikkevand for rigtig mange danskere, siger Walter Brüsch.

 1,2,4-triazol

Det andet stof er 1,2, 4-triazol. Det er et nedbrydningsstof fra tebuconazole og azoler, der bruges til at sprøjte danske korn- og rapsmarker.

Undersøgelser fra det danske varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) har vist, at der siver triazol ned i grundvandet i stort omfang.

– Der er tale om et giftstof, som er mistænkt for at være hormonforstyrende for mennesker. Derfor er det alarmerende, at stoffet bliver fundet i så høje koncentrationer i grundvandet, forklarer Walter Brüsch.

Nedbrydningsproduktet er indtil i dag fundet i 32 procent af 148 undersøgte overvågningsboringer. Heraf var tre procent af fundende større end eller lig grænseværdien.

Dimethylsulfamid

Hovedstadens Forsyning, HOFOR, lukkede for nyligt to vandværker efter fund af N,N-dimethylsulfamid. Der er tale om et såkaldt nedbrydningsprodukt, der stammer fra svampemidlet tolylfluanid, der bruges til at dyrke jordbær og tomater, og derudover stoffet dichlofluanid, der især har været anvendt som træbeskyttelsesmiddel.

Tolylfluanid blev forbudt i 2007, men der er brugt store mængder i tidligere år. Ifølge DANVA har HOFOR analyseret 72 boringer for stoffet. Grænseværdien er overskredet i 36 boringer og den højeste værdi var 0,46 mikrogram – næsten fem gange højere end tilladt.

Godkendelsesordningen virker ikke

Ifølge Walter Brüsch, så viser fundet af de tre stoffer, at Miljøstyrelsens godkendelsesordning er hullet:

– Giftstofferne testes ikke på dansk jord, før de godkendes. Godkendelserne baserer sig derimod på modelberegninger og udenlandske forsøg med jordtyper, der ikke er stammer fra Danmark. Det er klart, at modelberegninger baseret på udenlandske jordtyper og klimaforhold vil være fejlbehæftede, siger Walter Brüsch og fortsætter:

– Fundet af de her tre stoffer er eksempler på, at det står langt værre til, end vi hidtil har troet. Der er brug for en stor indsats mod forurening af grundvandet, hvis fremtidige generationer skal kunne drikke vand direkte af hanen, som vi kan det i dag. Et oplagt sted at starte vil være at forbde brug af sprøjtegift de steder, hvor vi henter drikkevandet.

Danmarks Naturfredningsforening samler netop nu underskrifter ind for et forbud mod sprøjtegift i de områder, hvor drikkevandet dannes og hentes.

Rent drikkevand, tak!

Her kan du skrive under på, at du vil have rent drikkevand uden sprøjtegift Rent drikkevand, tak!

Læs også: Så skadeligt er sprøjtegift i drikkevandet

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion