d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Flere håndværkere, færre studenter i Hjørring Kommune

13. februar 2020 - kl.16:47 - af:

HJEC_ungeudd_600x250

Balancen mellem de ungdomsuddannelserne ser ud til at forrykkes i de kommende år i Hjørring kommune.

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter.

I 2017 valgte 78,6 pct. af afgangseleverne fra 9. klasse i Hjørring kommune at gå i gymnasiet.

 

I 2023 vil et sted mellem 65.7 og 61.7 pct. vælge en gymnasial uddannelse.

Altså et fald på mellem 12.9 og 16.9 procentpoints i løbet af seks år.

Tallene er at finde i en rapport om måltal for de unges uddannelsesvalg, som kommunen er forpligtet til at udarbejde.

Rapporten behandles i denne uge i økonomiudvalget og kommer senere op i Hjørring Byråd.

Tallene i artiklens indledning er valgt med det formål at illustrere udviklingen i de unges uddannelsesvalg klarest muligt.

Generelt er forskellene ikke helt så stor. Det fremgår af nedenstående skema, som er bearbejdet af ErhvervsNyt på basis af det kommunale materiale.

I skemaet er det ikke procenter, men absolutte tal, der er medtaget.

Det fremgår, at mens tilgangen af elever fra 9. og 10 klasse til de gymnasiale uddannelser frem til i år har ligget på over 500, vil den ifølge prognosen falde til omkring 400 i 2023.

Tilgangen til erhvervsuddannelserne modsvarer ikke helt faldet på gymnasierne. Men fra at have ligget under 200 årligt i de senere år, vil den stige til i bedste fald 251 i 2022.

Når der i skemaet er angivet to tal i prognoserne, er det et ”højeste” og ”laveste” tal, som afspejler den usikkerhed, der nødvendigvis må være i en prognose.

Thomas Klimek, formand, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Hjørring Kommune:

”Vi er ikke vilde med måltal, men er forpligtede fra Folketinget på at komme med et bud. Derfor kalder vi det for en prognose, men lokalpolitisk ønsker vi på ingen måde at pace vores unge til at vælge noget bestemt. Alle job- og karrieremuligheder kan udgøre den positive destination for den enkelte unge og tilbyde et godt arbejdsliv.

Men vi mener afgjort, at det er alles ansvar, at vores unge tilbydes inspirerende, udfordrende og understøttende læring og praksisfaglig erfaring, der fremmer refleksion og indblik i egne interesser, motivation og ønsker – og dermed den unges valgkompetencer – INDEN de skal træffe valg om ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse”, siger Thomas Klimek.

Udvalgsformanden konstaterer kontant, at ingen har gjort det godt nok, og der er brug for mere handling.

”Vi kan alle – uden undtagelse – gøre det bedre og mere koordineret. Kommunen, ungdomsuddannelserne, grundskolerne, forældrene, virksomhederne og alle andre, der har med unge mennesker at gøre skal rykke tættere sammen om opgaven. Ingen kan jo med rette sige, at det er ikke vores ansvar, eller vi har gjort vores til fulde. Derfor iværksætter vi Ungegarantien og beder alle ovennævnte tage ansvar, så vores unge kan træffe oplyste og afklarede valg om uddannelse.”

Kilde & foto: Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter.

HJEC_ungeudd_900x200

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion