d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Fund af sprøjtemidler i grundvand i Hjørring Kommune

21. februar 2020 - kl.13:45 - af:

Drikkevand 3 600x250

Ny stor undersøgelse af grundvandet viser fund af sprøjtemidler i hver femte boring, heriblandt Tornby i Hjørring Kommune.

Jacob Andersen, produktionschef hos Hjørring Vandselskab, oplyser at der er ingen grund til panik i Hjørring Kommune.

– Det drejer sig om en overvågningsboring, der

ikke bliver brugt til drikkevand. Vi vælger alligevel at gå med livrem og seler, og lukker for den boring, indtil vi kender de nærmere omstændigheder og hvilke helt præcise fund der er tale om.

Den nye undersøgelse fra Miljø- og Fødevareministeriet kan læses HER.

Drikkevandet skal beskyttes bedre

Miljøstyrelsen har i en stor screening fundet ulovlige stoffer. Nu skal drikkevandet beskyttes bedre, svarer miljøministeren.

Miljøstyrelsen har i den største undersøgelse af det danske grundvand nogensinde fundet rester af pesticider, som aldrig har været godkendt til brug i Danmark.

Undersøgelsen er foretaget med flere end 415 målinger 263 steder i Danmark.

I seks boringer er der fundet samlet 10 pesticider og nedbrydningsprodukter i for høje koncentrationer.

Der er ikke tale om drikkevandsboringer men boringer i grundvandsovervågningen.

Ikke desto mindre er fundet foruroligende, mener Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

– Det viser en tendens til, at der bliver brugt ulovlige sprøjtegifte i Danmark, siger hun.

De tre fundne sprøjtegifte er pesticider. Det drejer sig om typen metazachlor og t-sulfinylacetic acid, der er nedbrydningsprodukter fra to ukrudtsmidler.

Miljøministeren raser over ulovlige stoffer. Enhedslisten kalder hele sagen for endnu en grundvands-skandale og kræver ministeren i samråd.

Dukket op trods forbud

Metazachlor blev nægtet godkendelse i Danmark helt tilbage i 1982, fordi Miljøstyrelsen dengang vurderede, at der er stor risiko forudvaskning til grundvandet. Nu er stoffet trods forbuddet dukket op i de nye målinger.

Det europæiske agentur for fødevaresikkerhed EFSA vurderer, at stofferne kan være kræftfremkaldende. De danske myndigheder er stadig ved at undersøge sundhedsrisikoen ved metazachlor, men eksperter mener, at mængderne er så små, at de ikke udgør en sundhedsrisiko.

Ifølge lektor i miljømedicin, Helle Raun, er drikkevand en lille kilde til pesticider sammenlignet med det, vi får ind gennem kosten.

– Det skyldes, at grænseværdien for pesticider er universel og sat meget lavt, fordi vi har besluttet, at der ikke skal være pesticider i vores drikkevand. Det er en politisk beslutning, så det skal være fri for det, siger hun til Danwatch.

Fælles for pesticidfundene er, at de er eller har været godkendt til en række landbrugsafgrøder i andre EU-lande.

– Der er selvfølgelig nødt til at være tryghed om vores drikkevand i Danmark, og derfor er det bekymrende når man finder rester af sprøjtemidler i vores grundvand. Det vil vi simpelthen ikke have, siger miljøminister Lea Wermelin (S) til TV 2.

Ikke over kravværdien

Lea Wermelin understreger overfor TV 2, at der ikke er fundet pesticidrester over kravværdien i selve grundvandet.

– Men det er klart, når man finder de stoffer, skal der testes for, om de findes i vores drikkevand, og det har vi bedt kommunerne om at gøre med det samme, siger miljøministeren.

Danmarks Naturfredningsforening efterlyser samtidig en skærpet kontrol med brugen af de kemikalier, der er i anvendelse hos landmænd, gartnerier og andre som bruger pesticider i erhvervsmæssigt øjemed.

– Regeringen står overfor et meget stort oprydningsarbejde, siger man i Danmarks Naturfredningsforening.

Statsrevisorerne satte sidste år Miljø- og Fødevareministeriet under lup, fordi der i 2017 og 2018 blev fundet grænseoverskridende brug af to farlige pesticider i henholdsvis 26 og 31 procent af de undersøgte grundvandsboringer.

Miljø- og Fødevareministeriet erkendte ved den lejlighed, at der havde været “mangler” på området.

Fakta om screeningen

    • Tre af de fundne stoffer, metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, stammer fra to sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.
    • I seks boringer er der fundet samlet 10 pesticider og nedbrydningsprodukter i for høje koncentrationer. Der er ikke tale om drikkevandsboringer men boringer i grundvandsovervågningen. Med den nuværende viden er der ikke er en sundhedsmæssig risiko forbundet med ni af de konkrete fund over kravværdien.
    • Det tiende stof man har fundet over kravværdien er amitrol. Det er et svampemiddel, der tidligere har været godkendt til brug i Danmark, men ikke længere er det. Det vil kræve yderligere vurdering, hvis stoffet skulle blive fundet i drikkevandet, da det er hormonforstyrrende.

Læs også: Så skadeligt er sprøjtegift i drikkevandet

Læs også: To ud af tre grundvandsprøver er forurenet med sprøjtegift

Læs også: Lovlige svampegifte i halvdelen af nye grundvandsprøver

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion