d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Lægevagt får ny tur i den regionspolitiske mølle

21. februar 2020 - kl.9:52 - af:

Læge_lægevagt 600x250

Et stort flertal i Regionsrådet vedtog for nylig en ny aftale om bemandingen af den kommende lægevagt i Nordjylland.

Aftalen er afstemt med PLO Nordjylland (privat praktiserende læger) og træder i kraft om kort tid. Det betyder bl.a., at lægevagten i Skagen og Brønderslev lukker.

Der har forud for vedtagelsen og igen efterfølgende været stærk kritik af aftalen. Dels er det faldet mange for brystet, at aftalen skulle lempes igennem som lukket punkt på dagsordenen for et Regionsrådsmøde og kun kom til offentlighedens kendskab, fordi TV2 Nord fik løftet sløret for planerne.

Siden har flere af de berørte nordjyske borgmestre kørt det tunge kritiske skyts frem, ligesom der har lydt mange knubbede ord om fra almindelige borgere og nogle medlemmer af Regionsrådet om de forestående lukninger af lægevagterne i Skagen, Brønderslev, Brovst og Farsø.

Omvendt har regionsrådsformand Ulla Astman fastholdt, at det var det absolut bedst opnåelige resultat. Og at aftalen sikrer høj sundhedsfaglig kvalitet.

Der har også været en vis kritik af PLO Nordjylland, som har været meget tilbageholdende med kommentarer. For nylig lød det fra en kritisk røst, at det virkede, som om PLO var ”krøbet i flyverskjul” bag Regionsrådet.

Forslag fra DF

På det forestående Regionsrådsmøde den 25. februar er Dansk Folkeparti fremkommet med et forslag til åben drøftelse.

Det hedder i forslaget: “For at sikre tryghed og nærhed i nordjysk sundhed foreslås det at udskyde PLO-vagtlægeaftalens ikrafttræden indtil efter regionsrådsmødet 23. juni 2020. I den mellemliggende periode undersøges det i samarbejde med PLO, hvordan en robust tillægsaftale kan forbedre situationen for borgere i Farsø, Brovst, Skagen og Brønderslev, herunder evt. opgaveglidning fra læger til sygeplejersker.”

Som baggrund anføres det, at forslaget har til hensigt at bevare Region Nordjyllands strategiske mål om borgernær sundhed uanset postnummer. Der findes fortilfælde, idet lægevagtsaftalen af 2007 mellem PLO og Region Nordjylland fik en tillægsaftale vedr. Brovst med ikrafttræden den 1. april 2009.

En udskydelse rummer ifølge DF også den fordel, at regionens Akut- og Praksisudvalg reelt får tid til at inddrage borgerne og arbejde på at finde innovative løsninger.

Det indstilles forud for mødet, at Regionsrådet tager stilling til forslaget fra Dansk Folkeparti.

PLO-Nordjylland

PLO-Nordjylland varetager faglige og økonomiske interesser for de praktiserende læger i regionen. Organisationen er lægernes talerør over for samarbejdspartnere og myndigheder.

”Vi har stor indflydelse på forholdene i almen praksis, både økonomisk og fagligt,” fastslås det. PLO-Nordjylland har således forhandlingsretten for så vidt angår lokale aftaler, der udelukkende gælder for PLO-regionalområdet. For at blive vagtlæge skal man som udgangspunkt have speciallægeanerkendelse i almen medicin.

PLO-Nordjylland har repræsentanter i en lang række råd, udvalg og arbejdsgrupper, hvor de praktiserende lægers interesser bliver varetaget.

Praktiserende læge Annemette Knudsen Alstrup fra Støvring, er formand for PLO Nordjylland.

Link til PLO’s hjemmeside for Nordjylland:
https://www.laeger.dk/plo-i-region-nordjylland

Link til den nye aftale, som er indgået mellem PLO og Region Nordjylland:
https://www.laeger.dk/sites/default/files/laegevagtsaftale-nordjylland.pdf

Her ses en fortegnelse om de 10 læger, der udgør PLO-Nordjylland:
https://www.laeger.dk/plo-nordjylland

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion