d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Regionen ventes at støtte frihedsfest økonomisk

21. februar 2020 - kl.12:55 - af:

Danmarks_Befrielse_75aar 600x250

TV2 Nord har inviteret Region Nordjylland og en række samarbejdspartnere til en bred nordjysk fejring af 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj i år.

Region Nordjylland er blevet opfordret til at indgå i samarbejdet for at understrege projektets regionalt dækkende karakter.

Det indstilles og må derfor forventes, at arrange-

mentet støttes med 125.000 kr., når Region Nordjyllands afholder næste møde den 25. februar.

Det er vigtigt for arrangørerne, at alle nordjyder føler sig velkomne til frihedsfejring og kan tage del i en sådan enten i Aalborg, i eget lokalområde eller ved at følge TV2 Nords livedækning af arrangementet.

Med udgangspunkt i de historiske kendsgerninger ønsker man at skabe rammerne om en livsglad frihedsfest, som i glæde og taknemmelighed skal være de glade dage i foråret 1945 værdigt.

”Formålet med frihedsfesten er at mindes fortidens befrielsesdag for derigennem at blive klogere på os selv og den verden, vi lever i i dag,” hedder det i oplægget.

Alsang, åbne museer, optog og frihedsgudstjeneste

Dagen igennem vil der være musikalske arrangementer i kirker over hele regionen med fokus på alsang. Flere museer i regionen holder desuden åbent denne mandag med gratis entré.

Om formiddagen vil der i Aalborg være børnealsang med 1700 tilmeldte skolebørn. Invitationen er sendt ud til alle skoler i Nordjylland. I løbet af eftermiddagen er der udstilling og opvisning af forsvarets materiel og historiske genstande i Aalborg.

Aftenens program omfatter en frihedsgudstjeneste i Budolfi Kirke, fane- og lysoptog fra Budolfi Plads til Aalborg Havn, gratis alsang og taler for alle interesserede, afspilning af frihedsbudskabet, et minuts stilhed, overflyvning ved flyvevåbnet efterfulgt af en gratis koncert med kunstnere, der synger egne sange og fortolker historiske melodier fra krigens tid.

TV2 Nord vil dække ovenstående samt andre arrangementer fra forskellige steder i regionen med live-sendinger og værter i studiet hele dagen igennem.

Regionalt dækkende aktiviteter i ugerne før og efter den 4. maj

En række nordjyske museer afholder særarrangementer, og der iværksættes en kampagne for at få nordjyderne til at sætte lys i vinduerne.

Folkeskolerne har fået fremsendt materiale fra Folkekirkens Skoletjeneste, som kan bruges som optakt til børnealsang den 4. maj.

Endvidere arbejdes der overalt i Nordjylland på en lang række optaktsaktiviteter, herunder bl.a. ved de nordjyske kirker, skoler, biblioteker, teatre, museer og forsvaret.

TV2 Nord sætter fokus på emnerne besættelse og frihed både i fortiden og i nutiden med tv-udsendelser, nyhedsindslag, artikler mm. i perioden fra den 9. april til den 4. maj. Alle aktiviteter, tv-programmer og materialer samles på en særlig temaside under TV2 Nords hjemmeside.

Selve arrangementet har et samlet budget på 1.173.500 kr. Desuden kommer udgifter til tv-produktion, frihedsgudstjeneste, overflyvning m.m., der dækkes direkte af samarbejdspartnerne.

TV2 Nord og Aalborg Kommune bidrager hver med 200.000 kr. Herudover er det ambitionen at opnå støtte på i alt 800.000 kr. fra fonde og sponsorer. Heraf er de 500.000 kr. finansieret på nuværende tidspunkt. Det samlede finansieringsbehov er således på 300.000 kr.

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion