d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Generalforsamling i Støttefor- eningen for Tornby Friplejehjem

27. februar 2020 - kl.16:18 - af:

Tornby_Friplejehjem 600x250

Redaktionen har modtaget følgende indlæg fra Oscar Juul Krohn Djurhuus, Hirtshals.

På trods af at spinkelt flertal i Hjørring Byråd den 4.9. 19 besluttede, at der ikke skal laves lokalplaner for opførelse af friplejehjem i lokalbyer arbejdes, der stadig på at få oprettet et friplejehjem i Tornby.

Baggrunden er at Byrådet tidligere besluttede at lukke

det kommunale plejehjem Havbakken.

Støtteforeningen for Tornby Friplejehjem, der blev oprettet 28.5.19 er vokset støt siden og er nu oppe på 339 medlemmer.

Af disse mødte 72 medlemmer op til den ordinære generalforsamling i Sognegården i Tornby i går tirsdag den 25.februar 2020.

Formanden for Støtteforeningen for Tornby Friplejehjem Ole Rimmen kom i sin beretning ind på, hvad der var sket i årets løb.

Først havde vi fundet et passende grundstykke lige øst for banen, som vi ønskede, at få lavet lokalplan for.

Et flertal i TMU besluttede den 14.8, at afvise med en begrundelse om beliggenheden øst for hovedvejen. Vi fandt så en grund vest for hovedvejen. Denne beliggenhed var af kommunens planafdeling udpeget, som et område, hvor der fremover kunne ligge boliger og erhverv.

Men den 4.9 indkaldte borgmesteren på foranledning af den socialdemokratiske gruppe til et ekstraordinært møde med det ene formål at forhindre en lokalplan for et friplejehjem i Tornby.

Tornby blev udvidet med alle andre lokalbyer og forslaget blev vedtaget af et spinkelt flertal bestående af S, SF og Enh.listen på 16 medlemmer. 15 medlemmer: V,K,DF, Lokallisten og Ivan Leth stemte imod.

Bestyrelsen for den selvejende institution Tornby Friplejehjem og Støtteforeningen indsendte en klage over byrådets afgørelse til Planklagenævnet. Vi mener, at den strider imod lovgivningen om friplejehjem og at der er tale om en juridisk retsmangel i form af flere usaglige hensyn.

Der er endnu ikke kommet svar. Men i mellemtiden er Tornby Friplejehjem blevet certificeret af Sundhedsstyrelsen til at drive et friplejehjem og har fået andel i de 225 friplejeboliger, som hvert år kan gives af Bygge- og Boligministeriet.

Hvis Planklagenævnet, imod vores forventning ikke omgør kommunens beslutning ,vil vi gå videre til Ombudsmanden.

På spørgsmål fra salen fastslog Ole, at det ikke bliver dyrere for den enkelte beboer, at bo på et friplejehjem. Det bliver heller ikke dyrere for kommunen, da den ifølge lov af 2015 skal give det samme, som til beboerne på de kommunale plejehjem. Ved anlægsudgifterne kan kommunen spare min. 7 mio ved bygning af 24 plejeboliger.

Bestyrelsen, der består af Ole Rimmen, Peter Skovgaard, Marianne Jepsen, Niels Anker Jensen, Søren Ellesøe, Alice Jensen og Grethe Olesen fortsætter, da de ikke var på valg i denne omgang.

Som suppleanter blev Hanne Kirketerp genvalgt og nyvalgt blev Birgitte Reiter.

Som revisor blev Niels Christian Jacobsen genvalgt og det samme blev hans suppleant Kurt Bærentsen.

Dirigenten Svend Ravn ledte mødet med sin sædvanlige elegance og humor.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion