d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Retssag om ulovligt 5G mobilnetværk på vej mod staten

4. marts 2020 - kl.15:01 - af:

STOP 5G 600x250

Redaktionen har modtaget følgende pressemeddelelse fra Landsindsamlingen mod 5G.

Retssag om ulovligt 5G mobilnetværk på vej mod staten

Landsindsamlingen Mod 5G har i samarbejde med advokat Christian F. Jensen fra Bonnor Advokater, i gennem flere måneder indsamlet midler og forberedt

en retssag mod den danske stat, for at have planlagt, at det nye 5G mobilnetværk skal være implementeret i hele Danmark i år 2020, uden at det er blevet sundhedstestet i forhold til mennesker, især for skadelige påvirkninger af ufødte og mindre børn samt vores natur.

Hvad myndighederne fortæller os om 5G

Ifølge Energistyrelsen er 5G blot femte generation af mobilnettet, som vil give mulighed for ekstremt pålidelig kommunikation, hastigheder der er op til 100 gange hurtigere end i det nuværende 4G-net og håndtering af endnu flere brugere og enheder på samme tid.

Hvad myndighederne ikke fortæller os om 5G

Det officielle narrativ giver indtryk af at 5G blot er den femte generation af vores eksisterende mobilnetværk, og lader det dermed være indforstået at det blot er en videreudvikling af det nuværende 4G system, hvis formål er, at vi vil få endnu hurtigere internet.

Implementeringen af den nye 5G infrastruktur presses igennem hurtigt og uden særlig meget offentlig debat, på trods af at mere end 270 internationalt anerkendte læger og forskere fra mere end 40 forskellige lande, har dokumenteret at 5G teknologien er livsfarlig, især for ufødte, mindre børn og naturen, så de har appelleret til at standse udrulningen omgående og iværksætte tilbundsgående og uvildige undersøgelser, om hvordan 5G teknologien kommer til at påvirke mennesker dyr og natur, undersøgelser som aldrig er blevet foretaget inden udrulningen af 5G blev iværksat samtidig i flere lande verden over.

Myndighederne fortæller os heller ikke om at EU parlamentets egen tænketank, for nylig har uddelt en skrivelse til alle parlamentsmedlemmer, hvor de opfordrer til at man tager de nuværende og 20 år gamle grænseværdier for mobilstråling op til genovervejelse.

I stedet holder de danske myndigheder sig stadig kun til et trekløver af udvalgte og dybt inhabile danske “eksperter”, som ikke er uafhængige af hverken stat eller teleindustrien, bestående af Onkolog, overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen, Professor i antenneteknologi ved Aalborg universitet Gert Frølund og Professor på DTU Lars Dittmann.

Alle tre fastholder at mobilstråling ikke er farligt, hvilket er dybt kritisabelt og i princippet kriminelt, i det disse “eksperter” er blevet gjort bekendt med beviser for det modsatte, dels i form af videnskabelige undersøgelser som beviser at mobilstråling kan gøre os infertile og give os uoprettelige DNA skader, men også i form af indtil videre mindst 6 domme inden for EU, som beviseligt kæder mobilstråling sammen med hjernekræft.

Hvad er 5G?

Kort fortalt er 5G teknologien baseret på en helt anden teknologi med millimeter korte bølger og meget højere frekvenser end de tidligere teknologier, hvilket giver et betydeligt større behov for et meget større netværk af antenner og andre transmissionsenheder, fordi rækkevidden mindskes. De vil alle udstråle elektromagnetiske felter (EMF), som er usynlige energiområder målt i hertz (Hz).

Lange bølgelængder med lavere frekvenser, er svagere i forhold til energi (knap så farligt), hvorimod korte bølgelængder med højere frekvenser er meget kraftigere (ekstremt farligt).

Til sammenligning udstråler de nuværende systemer en “blød suppe” af stråling, hvorimod 5G systemet stråler er retningsbestemte som tynde laserstråler, blot usynlige.

Det betyder, at hvis du f.eks. holder din mobiltelefon op til dit hoved, så vil disse “lasertynde” stråler gå lige igennem dit hoved, afhængigt af hvor du er placeret ift. mobilmasten, og vil i øvrigt også skyde igennem din sidemand hvis en sådan skulle befinde sig imellem dig og mobilmasten, eller endnu værre, igennem dit eget barn i sofaen ved siden af dig, som optager op til 60% mere mobilstråling fordi et barns hjerneskal er tyndere, hvilket jo nærmest vil svare til “passiv stråling” som ingen vil kunne vælge at sige nej tak til.

Man skal også være klar over at, hvis man placerer sin smartphone i sin bukselomme, vil man tilsvarende også få bombarderet sit skridt med disse koncentrerede og laserlignende mikrobølgestråler, som både dræber æg og sædceller. Især pigebørn vil rammes hårdt i og med de jo ikke producerer nye æg, med infertilitet til følge. Strålerne ændrer som nævnt også vores DNA, som nedarves til næste generation, hvis det skulle lykkes at få flere børn, som vi klart risikerer kun vil kunne lykkes med kunstig befrugtning.

Fældede træer og falske flagstænger

Som nævnt bliver der pga. den mindre rækkevidde behov for markant flere antenner, det betyder, at man nu flere steder i landet allerede har opsat såkaldte “small cells” i hver anden lygtepæl og beskåret/fældet træer, også i Hjørring, fordi signalet ikke kan trænge igennem våde blade, som igen betyder et markant ændret bybillede.

Selv på den historiske Tivoli Bakken er der opsat antenner direkte på den gamle rutschebane og skamferet trækroner på gamle, men sunde træer, for at signalet skal kunne trænge igennem.

Flere steder i landet kan man også allerede nu se hvordan mobilselskaberne camouflere deres mobilmaster, f.eks.i “flagstænger” som ved Grenaa gymnasium, lige foran Herlev Hospital, klods op ad plejehjem, skoler og helt sikkert mange andre steder hvor der befinder sig mange mennesker samlet, herunder mange børn og mennesker som p.g.a. sygdom har et p.t. nedsat immunforsvar.

5G i himmelrummet

Indtil nu har vi, her, kun nævnt det jordbaserede 5G system, men der foregår også noget andet over hovederne på os som myndighederne heller ikke informerer befolkningen om, nemlig at flere rumfartsorganisationer allerede er i gang med at opsende mindst 50.000 5G satellitter, som kommer til at dække hele Jordklodens overflade med endnu mere mikrobølgestråling.

Indtil videre opsender SpaceX 60 satellitter ad gangen, 2 gange om måneden, og bygger oven i købet lige nu på en endnu større raket, som kan opsende hele 400 satellitter ad gangen.

De 300 som pt. nu er sendt op, ødelægger allerede astronomers foto plader med striber på deres fotos, og mindst 1850 astronomer appellerer nu også til at 5G udrulningen standses omgående.

Iøvrigt vil kun 172 af de ca. 9000 stjerner vi i dag kan se på vores nattehimmel, lyse kraftigere end de mere end 50.000 satellitter der kommer til at bevæge sig hen over nattehimlen som et gigantisk lysende fiskenet – så det at stå og nyde synet af Karlsvognen bliver snart en saga blot.

Indsamling af midler til at føre retssagen mod staten

Med afsæt i ovenstående, og af mange andre årsager der slet ikke er nok spalteplads til at nævne her, tog vi for flere måneder siden en beslutning om, at når vores børn engang bliver voksne nok til måske at stille spørgsmål til al den usikkerhed og hvorfor ingen stoppede staten i at implementere dette rædselsfulde 5G system, før dokuymentationen var i orden, så ønsker vi at kunne svare, at vi gav alt hvad vi havde og gjorde alt hvad vi kunne for at standse dette vanvid.

Heldigvis for alle i Danmark, har vi mange private, grupperinger og fantastiske ildsjæle, som bruger al deres tid på at oplyse om 5G i Danmark, også i Hjørring – alle støtter op om vores sag, både økonomisk og ved at tilkendegive at de gerne vil stå ved vores side som vores medsagsøgere.

Vores advokat Christian F. Jensen har meget snart tilendebragt det enorme forarbejde til sagen, og der pågår nu en udvælgelsesproces for at finde de medsagsøgere, som har størst mulighed for at kunne opnå fri proces.

Det betyder dog ikke, at der ikke fortsat skal indsamles midler, tværtimod, de midler der er indsamlet indtil nu, er løbende brugt til at betale for advokat arbejdet og oplysningskampagner for sagen, så vi hele tiden sørger for at gøre så megen nytte som muligt for de midler, sagen modtager.

Hvis vi ikke opnår fri proces, så skal vi stadig have et økonomisk sikkerhedsnet, dels til at dække vores egen advokats arbejde med retssagen, dels i tilfælde af at sagen tabes, og vi dermed skal betale sagens omkostninger, hvilket meget vel kan blive et stort beløb. Men i takt med at flere i Danmark beslutter sig for at støtte op om vores retssag, er det vores håb at kunne samle nok midler ind, og hurtigt, så vi kan springe ansøgningen om fri proces over og starte retssagen med det samme.

For at sætte det hele lidt i perspektiv, så er der i Danmark i skrivende stund ca. 8000 mennesker derude, som har vist interesse for at standse 5G, og hvis de alle donerer blot 500 kr., vil vi vurdere, at der vil være midler nok til at starte sagen for egen regning.

Vi er overbeviste om at mange flere bliver opmærksomme på 5G problematikken i den kommende tid, så hver især kun behøver at donere et mindre beløb, vi håber at du bliver en af dem.

Med venlig hilsen, Landsindsamlingen mod 5G

Kilder fra Landsindsamlingen mod 5G:

Fakta om 5G systemet

DET NYE 5G MOBILNETVÆRK – MILJØTRUSLEN SOM INGEN TALER OM

DET NYE 5G MOBILNETVÆRK – EN HELBREDSTRUSSEL SOM INGEN VIL TALE OM

BØRN ISÆR SKAL BESKYTTES MOD MOBILSTRÅLING

MED 5G FÅR VI DET TOTALITÆRE OVEVÅGNINGSSAMFUND

UDSIGTEN TIL VORES SMUKKE NATTEHIMMEL ER GODT PÅ VEJ TIL AT BLIVE ØDELAGT

Appeller mod 5G systemet

5gappeal.eu

5gspaceappeal.org

astronomersappeal.wordpress.com

Hvis du vil vide mere om 5G

Så gå ind på deres hjemmesiden “Landsindsamling mod 5G”, hvor du kan læse mere om, hvordan du kan støtte landsindsamlingen mod 5G, her kan du også tilmelde dig deres nyhedsmail. Hjemmesiden finder du på www.landsindsamlingenmod5G.org.

Du kan også besøge YouTube kanalen Safe Electrowaves, hvor en dansk svagstrømsingeniør går i dybden for at finde ud af hvad 5G systemet er for en størrelse – kanalen finder du lige HER.

 

 

6 kommentarer til: “Retssag om ulovligt 5G mobilnetværk på vej mod staten”

 1. Adriana Dominguez den: 4 marts - 2020 18:16

  Tak til Hjørring avis for at bringe denne vigtige oplysning i befolkningens interesse.
  5G modstanden kommer til vokse sig lige så stor, som modstanden mod atomkraft for 40 år siden..

 2. Naja Lauritsen den: 5 marts - 2020 16:31

  Dejligt der endelig er en avis der tør komme med denne side af en meget vigtig sag, der ellers kun er meget sparsom og ensporet oplysning om.

 3. Jesper L. Ekström den: 6 marts - 2020 11:08

  Tak fordi I bringer artiklen – det er i sådanne situationer at den frie presse virkeligt har et ansvar. Borgerne i dette land har krav på at få belyst, hvad tiltag af enhver art, betyder for hverdagen – og i dette tilfælde sundheden. Diskussionen om 5G er lige så vigtig som diskussionen om rent drikkevand. Bare klø på derinde på redaktionen – håbet herfra er, at situationen får politisk bevågenhed.

 4. Dorte Daugaard den: 6 marts - 2020 11:28

  Tak til Hjørring avis for at bringe denne vigtige oplysning i befolkningens interesse.
  5G modstanden kommer til vokse sig lige så stor, som modstanden mod atomkraft for 40 år siden..

 5. Martin den: 7 marts - 2020 21:00

  TAK! Kan vi så få disse livsvigtige nyheder ud i resten af medierne!?
  Også BT, Villabyerne, Søndagsavisen, TV2 News, DR, alle lokalaviserne osv, tak!
  PS: Der er BORGERMØDE i Vanløse SØndag kl. 12-15

 6. Zoe Christensen den: 12 april - 2020 19:35

  Stop 5g

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion