d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Udsatte i Nordjylland kan få gavn af millionbevilling

1. april 2020 - kl.13:17 - af:

Trygfonden corona støtte 600x250

Store grupper i samfundet er i denne tid under pres. Både de mest udsatte og sårbare, men også mennesker, der pludselig får vendt deres liv på hovedet, fordi de er kronisk syge eller isoleret i eget hjem.

TrygFonden afsætter derfor nu 50 mio. kr. i akut hjælp.

Nordjyske organisationer og foreninger, som ønsker og har kapaciteten til at bidrage, opfordres til at søge den sociale akutpulje.

Under coronakrisen har en stor gruppe af sårbare og udsatte – både på arbejdsmarkedet og i særdeleshed uden for arbejdsmarkedet – ikke mulighed for at få tilstrækkelig hjælp eller være en del af vigtige fællesskaber, som de har brug for. Flere fremhæver, at udfordringerne også rammer grupper, som ikke normalt er at betegne som udsatte, men som i denne tid oplever særlige bekymringer fx på grund af et liv med kronisk sygdom, ensomhed, social isolation eller mentale udfordringer.

For at afbøde og afhjælpe nogle af disse svære udfordringer, har TrygFonden nu afsat 50 mio. kr. fordelt på to puljer på henholdsvis 20 og 30 mio. kr.

De 20 mio. kr. er øremærket virksomheder, der har socialt ansvar som et bærende element i deres forretningsmodel. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at kunne åbne for ansøgninger til denne pulje.

De resterende 30 mio. kr. er en social akutpulje, der åbner for ansøgninger 1. april 2020 og kan ansøges af de mange organisationer, foreninger og andre aktører, der kæmper for at hjælpe dem, der har størst behov.

– Trygheden blandt samfundets mest udfordrede er under pres, og det er vanskeligt at opretholde de fællesskaber, aktiviteter og tilbud, vi normalt har her i Nordjylland. I TrygFonden har vi nu afsat 20 mio. kr., der skal støtte op om de allermest udfordrede på det danske arbejdsmarked. Og så har vi oprettet en social akutpulje på 30 mio. kr., der skal hjælpe de mennesker, som er særligt hårdt ramt, siger Jens Bigum, formand for TrygFondens regionale råd i Region Nordjylland, og fortsætter:

– I Nordjylland har vi mange dygtige organisationer, foreninger og andre aktører, der yder en kæmpe indsats for mennesker, som befinder sig i en svær situation. Coronaepidemien giver dem vanskelige arbejdsvilkår, men deres dedikation og ønske om at gøre en forskel er lige så stort som altid. Vi håber, at de vil benytte muligheden for at søge midler i akutpuljen til nye eller igangværende initiativer, der kan komme vores mest udsatte i Nordjylland under coronakrisen til gavn, lyder det fra Jens Bigum.

Simpel ansøgningsproces og hurtig respons

Ansøgningsprocessen for den nyoprettede sociale akutpulje er i forhold til TrygFondens sædvanlige procedurer simpel, og man vil som ansøger få den hurtigst mulige tilbagemelding.

– Alt går ekstremt hurtigt lige nu, og nogle grupper rammes ekstra hårdt af usikkerheden, uvisheden og den manglende struktur og sociale liv. Det er nu, der er brug for hjælp, og vi har oprettet en procedure, så ansøgere kan få svar inden for få døgn og hurtigt kan igangsætte gode initiativer. Vi håber, at vi på den måde kan være med til at bidrage til trygheden og fastholde vores vigtige fællesskaber og omsorg for dem, der har mest behov – både i Nordjylland og i resten af Danmark, siger Jens Bigum.

Find mere information om TrygFondens sociale akutpulje og søg om midler her.

Kort om TrygFondens sociale akutpulje

  • TrygFondens sociale akutpulje er målrettet særligt sårbare målgrupper og mennesker, der på grund af krisen pludselig er ramt, rådgivning til alle med behov samt redskaber til at bevare fællesskaber og kontakt i en tid, hvor man ikke kan være fysisk sammen.
  • Indsatserne kan også omfatte rekruttering eller opkvalificering af frivillige.
  • Allerede etablerede organisationer, som har kapacitet til at give en konkret hjælp til de mennesker, der lige nu har særlige behov for støtte som følge af corona-smitten i Danmark, kan søge. Det gælder både større og mindre organisationer.
  • Der er ingen kriterier for størrelse og rækkevidde af de forskellige indsatser.
  • Der kan opnås støtte til både landsdækkende og regionale/lokale indsatser.
  • Der kan ansøges i perioden 1. april 2020, og indtil alle midler er udmøntet – eller senest 1. juni 2020.
  • Der er ikke noget loft for, hvor stort et beløb der kan søges om – eller en minimumsgrænse for, hvor lille et ansøgt beløb kan være.
  • Akutpuljen kan ikke søges af privatpersoner og kommercielle og politiske aktører.
  • Læs mere om den sociale akutpulje her.

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion