d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Kæbekirurger fra hele landet på uddannelse i Hjørring

13. oktober 2020 - kl.7:18 - af:

Kæbekirurger_Udd_Hjørring 600x250

Til trods for at Regionshospital Nordjylland ikke har en kæbekirurgisk afdeling, så kommer kommende specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi på kursus på hospitalet.

Årsagen er et veludstyret center for færdigheds- og simulationstræning og kompetente undervisere.

Regionshospital Nordjylland lægger rammer og

personale til, når kommende kæbekirurger skal uddannes i respirations- og cirkulationsfysiologi. En stor mundfuld for et Regionshospital, men ikke for stor.

25 deltagere fra hele landet indfandt sig til 2 x 3 dages kursus på matriklen i Hjørring. Deltagerne er i gang med specialtandlægeuddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi.

Tand-, mund- og kæbekirurgi er i Danmark et tandlægeligt speciale som beskæftiger sig med udredning og behandling af ansigtstraumer, godartede lidelser og infektiøse tilstande i tænder mund og kæber, misdannelser samt sygdomme i mundhule og kæbe/ansigtsregionerne.

Uddannelse højtprioriteret på hospitalet

Kurset er en blanding af teori, erfaringsudveksling, gruppearbejde, diskussioner og hands-on-træning af praktiske færdigheder. Det sidste kræver de rette rammer. Og selvom Regionshospital Nordjylland er et mindre hospital, så har hospitalet veludbyggede og veludstyrede færdigheds- og simulationstræningsforhold.

– Uddannelse er en vigtig prioritet for hospitalet, der sikrer, at vi også fremover har kompetent personale til at tage hånd om patienterne. Vi har et ønske om at stå stærkt som Talenternes Hus, og at vi kan håndtere uddannelsesaktiviteter, der ellers vil foregå på et universitetshospital, det er udtryk for at vi har skabt nogle gode rammer om uddannelsesaktiviteter, herunder færdigheds- og simulationstræning, lød det fra hospitalsdirektør Henrik Larsen, da han bød deltagerne velkomne.

Operationelt

Faciliteterne er én ting, der skal også være undervisere med de rette faglige kompetencer. René Christian Bleeg, speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin er kursusleder.

– Vi hverken kan eller skal lære kursisterne at foretage kæbekirurgi. Mens vi skal give dem viden og hands-on træning i at håndtere de pludselige, akutte situationer, der kan opstå, mens de foretager kæbekirurgi. Det kan være med patientens luftveje, store blødninger eller allergiske reaktioner, der kæver indsigt i luftvejshåndtering, respiration og kredsløb samt kendskab til hvornår man skal kalde hjælp og af hvem.

Og det er ikke bare rene skrivebordsøvelser.

– Modulet ”cirkulations og kredsløbs fysiologi” var tidligere ren klasserumsundervisning med foredrag. Nu har vi tilrettelagt et kursus, der inddrager og tilgodeser, at vi lærer forskelligt, med gruppearbejde, hands-on, foredrag, refleksion, selvstudie, simulation, team samarbejde mm. Derudover er kurset gjort operationelt, således at de kommende kæbekirurger rent faktisk kommer ud med nogle håndterbare og praktiske kompetencer i en akut situation.

Når nu kursisterne er i Nordjylland, så er der desuden planlagt sightseeing i Vendsyssel.

Foto: Region Nordjylland

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion