d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Læserdebat: Svar til Thea Heide Faaborg, Lægeforeningen

12. november 2020 - kl.10:01 - af:

Alternativ behandling 600x250

Redaktionen har modtaget følgende indlæg vedr. debatten om alternativ behandling fra Jesper Odde Madsen, journalist og konsulent.

Kære Thea Heide Faaborg

Tak fordi du lægger vægt på at sikre patientsikkerheden og borgernes helbred. Det kan ingen være imod.

Det jeg efterlyser fra jeres side er blot dokumentationen for karakteren og omfanget af det, I har skrevet i utallige indlæg i medierne: At I har set ”alvorlige eksempler på, at patienter er kommet til skade eller sågar har mistet livet i mødet med alternativ behandling” og ”sager, hvor patienter med alvorlige sygdomme som kræft rådgives til at fravælge lægevidenskabelig
behandling”.

Dette må naturligvis ikke ske, men vi er nødt til at have forskningsmæssigt overblik over fænomenet for at kunne målrette en eventuel indsats. Er det udbredt, bør politikerne overveje generelle tiltag. Drejer det sig om nogle få tilfælde, skal det have konsekvenser for de pågældende – men det berettiger ikke til et indgreb over for alle alternative behandlere.

Man strammer jo heller ikke op over for samtlige læger, fordi et par af jeres kolleger har gjort noget forkert – man griber jo fat i dem og taler med store bogstaver, så det ikke sker igen.

Jeg synes ikke det kan retfærdiggøres, at I så mange gange skriver om de ”alvorlige eksempler” på risikoen – med afsæt i at et MÅSKE kommende vidensråd MÅSKE en skønne dag kan dokumentere, at risikoen ved alternativ behandling er høj.

Man foreslår jo heller ikke en målrettet indsats mod noget sundhedsskadeligt i fx miljøet, FØR man har data, der viser, at det rent faktisk er skadeligt. Og der er ingen evidens for en væsentlig risiko ved alternativ behandling, fordi man henviser til nogle avisartikler i Berlingske.

Det er det, man i forskerkredse kalder anekdoter, og dem regner ingen af os jo for seriøs dokumentation.

Det er bl.a. for at få mere fokus på den eksisterende dokumentation, at jeg har skrevet bogen.

Jeg har i øvrigt undret mig over, at hverken Lægeforeningen eller pressen har ulejliget sig med at spørge nogle af de læger og forskere, der i årevis har beskæftiget sig med alternativ behandling – og som ligger inde med mange data. Det kan jeg varmt anbefale, og I skal bare sige til, så henviser jeg gerne til disse eksperter.

Jesper Odde Madsen, journalist og konsulent. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling / Sundhedsstyrelsen / CAMbrella, et EU-finansieret projekt om alternativ behandling i Europa.

Tidligere indlæg i debatten om alternativ behandling

Læs: Alternativ behandling: Hellere viden end mavefornemmelser – af Jesper Odde Madsen, journalist og konsulent

Læs: Viden frem for mavefornemmelser – af Thea Heide Faaborg, formand for Lægeforeningen i Nordjylland

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion