d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Coronakrisen efterlader en økonomisk skepsis

13. november 2020 - kl.6:58 - af:

bdo_allan_1

Coronakrisen efterlader en økonomisk skepsis hos de mindre og mellemstore virksomheder i Nordjylland.

En ny landsdækkende analyse, foretaget af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO, viser, at to ud af fem virksomheder i Region Nordjylland forventer et fald i virksomhedens omsætning i 2020 sammenlignet med 2019.

Nordjyderne deler således den generelle økonomiske skepsis, der ses på landsplan. Derfor har flere nordjyske SMV’er også valgt at benytte sig af regeringens hjælpepakker.

SMV Barometret er én af de mest omfattende analyser af mindre og mellemstore erhvervsvirk-somheder i Danmark. Men da 2020 på mange måder har været et særdeles usædvanligt år for dansk erhvervsliv, har årets undersøgelse fået et aktuelt og lidt anderledes fokus end sædvanlig. I år tager SMV Barometret således corona-temperaturen på de danske SMV’er og beder dem kigge frem mod et mere usikkert 2021.

Virksomhederne er dobbelt så skeptiske som sidste år

I Nordjylland forventer hele 41,9 % et fald i virksomhedens omsætning i 2020 set i forhold til 2019. SMV’erne i Nordjylland følger derved det nationale gennemsnit, som ligger på 41,8 %.

Den samme økonomiske skepsis gør sig gældende for virksomhedernes forventning til deres resultat før skat. Her forventer 30,7 % af de nordjyske SMV’er et fald i resultatet, og næsten halvdelen forventer, at deres resultat for 2020 forbliver nogenlunde uændret.

”Det har været et usædvanligt, usikkert og særdeles hårdt år for rigtig mange virksomheder. Det gælder både lokalt og på landsplan. Og vi kigger desværre frem mod endnu et usikkert år, hvor især de udskudte betalingsfrister vil presse mange virksomheder på deres likviditet. Det bekymrer såvel os som de lokale virksomheder.

Vi håber, at en kommende hjælpepakke indeholder elementer til at lette dette pres,” siger Allan Andersen, Senior Partner og statsautoriseret revisor hos BDO i Frederikshavn.

Nordjyske virksomheder benytter sig af hjælpepakkerne

SMV Barometret viser, at flere SMV’er har fået livsvigtig hjælp via ordningerne i de hjælpepak-ker, som regeringen vedtog i forbindelse med coronakrisen.

På landsplan viser undersøgelsen, at hver tredje SMV-virksomhed har taget imod tilbuddet om hjælpepakker. I Nordjylland er det 38 %, som har fået økonomisk støtte via ordningerne. Ud af disse virksomheder, som har modtaget økonomisk støtte, angiver mere end hver tredje virksomhed, at hjælpepakkerne var nødvendige for at undgå en konkurs. 38,1 % erklærede sig nemlig uenige eller meget uenige i, at deres virksomhed havde klaret sig igennem krisen uden den økonomiske håndsrækning.

Nordjylland er den region, hvor flest virksomheder har modtaget hjælpepakker. Men det er samtidig den region, hvor færrest har søgt om lån eller øget kredit, efter at coronakrisen startede.

Nordjyderne udelukker ikke opsigelser i fremtiden

Coronakrisen har desværre medført, at flere virksomheder har været nødsaget til at opsige medarbejdere. På landsplan har lidt mere end hver tiende SMV-virksomhed opsagt medarbejdere som en direkte konsekvens af epidemien. I Nordjylland følger de gennemsnittet, men de nordjyske erhvervsdrivende afviser dog ikke, at det i fremtiden vil ske. Undersøgelsen viser nemlig, at 7,1 % af virksomhederne forventer, at der vil ske opsigelser som direkte konsekvens af coronakrisen i fremtiden.

Tager virksomhederne et kig i krystalkuglen, svarer 40,5 % af de nordjyske SMV’er, at coronakrisen kommer til at påvirke virksomhedens omsætning i 2021 negativt eller meget negativt. På landsplan ligger tallet på 39,2 %, hvorfor der både i Nordjylland og resten af Danmark er enighed om, at coronakrisen formentlig også vil påvirke virksomhederne negativt i 2021.

Investering i digitalisering er ikke et stort fokus
Selvom coronakrisen i de fleste brancher uomtvisteligt har lagt op til en mere digitaliseret hverdag og nye virtuelle arbejdsprocesser, så tyder det ikke på, at coronakrisen i stor stil har accelereret investeringer i digitalisering hos virksomhederne.

Kun 18,3 % af de nordjyske virksomheder tilkendegiver, at de har øget de digitale investeringer under coronakrisen.

Dyk ned i resultaterne af SMV Barometret 2020 og alle de regionale tal her.

Om SMV Barometret SMV Barometret bygger på omfattende data hentet blandt BDO’s kunder. De kvantitative data stammer fra mere end 1.500 spørgeskemabesvarelser fra SMV-virksomheder i dansk erhvervsliv. Dermed giver SMV Barometret et af de mest detaljerede, velunderbyggede og aktuelle billede af, hvordan de danske SMV-virksomheder har det netop nu.

Definition af SMV-virksomheder
Små og mellemstore virksomheder er virksomheder med færre end 250 fuldtidsansatte. Fuldtidsansatte er defineret som antal ansatte lønmodtagere omregnet til årsværk. Små virksomheder er virksomheder med mindre end 50 fuldtidsansatte, mens virksomheder med under 10 fuldtidsansatte kaldes mikro-virk-somheder. Kilde: Danmarks Statistik.

Kort om BDO
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revi-sionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited – et UK-baseret sel-skab med begrænset hæftelse – og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere end 1.300 medarbejdere, mens det verdensomspændende. BDO net-værk har ca. 90.000 medarbejdere i mere end 165 lande.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion