d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Dansk lederskab skal bekæmpe vold mod kvinder

7. januar 2021 - kl.11:26 - af:

Af Flemming Møller Mortensen, udviklingsminister og minister for

nordisk samarbejde (S).

Kriser går altid værst ud over piger og kvinder. Det er en tragisk sandhed.

Kriser nedbryder nationale strukturer og sociale netværk.

Når der ikke mere er adgang til basale sundhedsydelser;
når der ingen mad er at skaffe; når der ingen penge er at gøre godt med; når voksne ikke skal på arbejde og børn og unge ikke skal afsted til skole og uddannelser, så ender desperationen og frustrationerne desværre ofte i overgreb.

I krisetider udsættes kvinder og piger derfor oftere end normalt for vold, voldtægter, børneægteskaber og begrænset adgang til prævention og
sundhedsydelser.

Sådan er det også netop nu under COVID-19-pandemien.

Kønsbaseret vold finder sted i alle samfundslag og i alle lande, men særligt dér, hvor krisen rammer hårdest. The International Committee har interviewet 852 kvinder på tværs af 15 afrikanske lande, der lever i humanitære kriser.

Undersøgelsen dækker også interviews med 25 eksperter i kønsbaseret vold. Resultatet er ganske enkelt oprørende.

73% af kvinderne har oplevet en stigning i intim partnervold. 51% har oplevet en stigning i seksuel vold.

32% har oplevet en stigning i antallet af tidlige- og tvangsægteskaber.

31% af kvinder har oplevet chikane og seksuel vold på vej til at hente vand.

FN vurderer, at op mod 243 mio. kvinder og piger er udsat for kønsbaseret vold globalt.

Det er ikke noget så meget som én eneste kvinde eller pige burde udsættes for. Og det er selvfølgelig heller ikke noget, vi stiltiende vil se på.

Danmark har fra årsskiftet overtaget lederskabet af det internationale initiativ Call to Action, der arbejder for at bekæmpe kønsbaseret
vold i humanitære kriser.

Over de næste to år vil vi meget aktivt bruge dette lederskab.

Flere piger og kvinder skal sikres bedre levevilkår. Og det kan kun gå for langsomt.

Call to Action samler 90 partnere, stater, donorer, FN organisationer og
civilsamfundsorganisationer. Vi vil under det danske formandskab prioritere bekæmpelse af kønsbaseret vold og tænke det ind i alle humanitære indsatser.

Vi vil sikre politisk opmærksomhed om dagsordenen og med stærkt fokus på konkrete indsatser for forebyggelse og beskyttelse, bl.a. gennem arbejde med ulighed mellem køn, uddannelse og ved at sikre adgang til
serviceydelser til ofrene.

Vi vil også arbejde for, at kvinder og piger i langt højere grad inddrages i
tilrettelæggelsen af humanitære indsatser.

Danmark har et mangeårigt engagement i kampen for kvinder og pigers rettigheder i udviklingslandene, senest med særligt fokus på Afrikas humanitære kriser.

I spidsen for Call to Action vil vi i de kommende to år lægge endnu flere kræfter i at hjælpe piger og kvinder verden over til bedre liv.

Bekæmpelse af kønsbaseret vold skal ganske enkelt være helt centralt i al vores humanitære arbejde.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion