d. - 2. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov

9. januar 2021 - kl.9:00 - af:

Foreningsaktiviteter for børn og unge med særlige behov.

Tilbyder din forening – eller overvejer I at tilbyde – foreningsaktiviteter for børn og unge med særlige behov, så er Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets pulje i Hjørring åben for ansøgninger.

I kan søge om tilskud til at igangsætte en ny aktivitet for målgruppen og I kan søge om dækning af udgifter til ekstra hjælpetræner, PR mm.

Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov

I Hjørring Kommunes handicappolitik er der flere målsætninger om at inkludere børn og unge med handicap og særlige behov i fritids- og kulturlivet.

Fritidslivet skal forstås bredt. Det handler ikke kun om idræt i foreningsregi, men mange andre aktiviteter fx spejder osv.

Hjørring Kommune har besluttet, at udbygge indsatsen på området via en række initiativer. Et af disse er at oprette en hjemmeside, som indeholder relevante oplysninger om emnet.

Her kan du finde information om relevante kommunale puljer; interessant baggrundsmateriale; opsamling fra Inspirationsaftenen i Vrå; nyttige kontaktoplysninger mv. 
Her kan du også finde en pjece med foreningstilbud til børn og unge med særlige behov.

OBS: Ansøgningsrunder til “Foreningstilbud til børn og unge” er 1. februar, 1. juni og 1. september 2021.

For yderligere info, kontakt:
Sine Dam Møller; sine.dam.moeller@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3734.
Peder Thøgersen; peder.thoegersen@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3242.

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion