Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"


Skovsneppe, vandstær og isfugl i Hjørring

19. februar 2021 - kl.10:12 - af:

Skovsnepperne er presset i bund af den hårde frost. Nu forsøger de at

overleve ved at skifte adfærd.

Folk, der nyder at kigge på havens fugle, kan i disse frosttider få sig noget af en overraskelse.

For skovsneppen er blevet så desperat, at den nu søger føde i villahaverne.

– Man er nærmest uheldig, hvis man ikke har set en skovsneppe her i februar. Det vrimler med dem. Selv i byerne, hvor de søger ned i haverne i håbet om at finde føde i form af orme eller andre dyr i jorden eller under bladene.

Ordene kommer fra Bent Jakobsen, tidligere leder af Blåvand Fuglestation og ornitolog gennem 48 år.

De har skiftet adfærd

I blåvandsområdet optalte Blåvand Fuglestation torsdag ikke mindre end 130 skovsnepper, hvoraf de fleste stod i haverne rundt omkring.

– Det er helt uhørt. De har helt skiftet adfærd, siger ornitologen.

Normalt holder fuglene til i skoven om dagen og flyver ud på markerne og spiser om natten. Men nu er de så pressede, at de flyver rundt selv i dagtimerne for at finde mad.

– Mange vil dø

Hvert år trækker skovsnepperne til Sydvesteuropa og England, men ikke i år, for december og januar har været ualmindeligt varme, så mange er blevet i Danmark. Det skulle de ikke have gjort. Den pludselige kulde og sne i februar har overrasket fuglene. Nu kan de ikke rigtig finde ud af at trække væk.

– Mange vil dø af kulde og fødemangel. Det sker allerede nu i Sydnorge, siger Bent Jakobsen. Han fortæller desuden, at det er svært at hjælpe skovsnepperne. De spiser ikke fuglefoder, men lever af levende orme, larver og andre insekter.

Skovsneppen, vandstær og isfugl i Hjørring

Lige nu kan man se fugle, man normalt aldrig får at se. De bliver tvunget frem fra skjul af frosten og opsøger de få steder, hvor der stadig er bar jord og rindende vand.

På Facebook er der lige nu en masse opslag fra folk, der har set en mystisk brunlig fugl med et langt næb. Det er skovsneppen, også kaldet troldfuglen, som nu i desperation søger føde helt ind i haver, hvis der bare er lidt bar jord.

Man kan også være heldig at se vandrikse, dobbeltbekkasin, isfugl, vandstær og bjergvipstjert langs vandløbene. Vandstær er f.eks. set helt inde i Folkeparken og en isfugl holder til ved søerne i Skt. Knuds Kilde.

Kilde: tv2nord.dk, Hjørring Kommune

Foto: Foto: David Mandrup / TV SYD

Skriv en kommentar......

Powered by BusinessCom