Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"


Er det sandt, at Danmark er verdensmestre i dyrevelfærd?

16. marts 2021 - kl.9:12 - af:

Redaktionen har modtaget følgende fra Enhedslistens “Dyrevelfærdsgruppen Nordjylland.

Dyrevelfærdsloven, velfærd og smitsomme sygdomme i de danske grisestalde.

I Danmark er grisebestanden på over 12,5 millioner (januar 2021).

Jo tættere grisene går sammen i stalden, stiger deres stressniveau, og de bliver mere modtagelige for dårligdomme og smitsomme sygdomme, der i flere tilfælde også kan smitte mennesker. Derfor er det, også af den grund vigtigt, at vi satser på meget bedre dyrevelfærd .

Gennem de senere år, har vi oplevet salmonella, svinepest, resistente bakterier, MRSA ..og nu har vi corona/Sars, som også kan overføres fra dyr til mennesker.

I dyrevelfærdsloven §1, §2 og §3 står der blandt andet disse gode ord: Dyrene skal behandles forsvarligt og beskyttes mod smerte, lidelse, angst , varigt mèn og væsentlig ulempe, og de skal behandles omsorgsfuldt, og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, i overensstemmelse med videnskabelige erfaringer.

Desuden skal rum og arealer indrettes på en måde, så dyrenes behov tilgodeses, og det skal sikres, at de har den fornødne bevægelsesfrihed.

Videnskabelige erfaringer viser, at grise har højere intelligens end f.eks. hunde, at de kan føle glæde, sorg, angst og smerte ligesom mennesker, samt at de også ligesom mennesker, er tæt knyttet til deres afkom og omvendt.

Grise der lever naturligt i naturen, bruger rigtig meget tid på at rode i jorden for at finde føde, og de bygger selv en god og tør rede, før de skal fare. De bor i skovområder, og bevæger sig over et større område. Pattegrisene dier hos deres mor i 13 -15 uger.

Hvordan ser det så i virkeligheden ud for grise i de danske stalde? – Er det sandt, at Danmark er verdensmestre i dyrevelfærd?

Det er ca. 20 år siden, det blev forbudt at halekupere grise, men over 90% af alle danske grise bliver stadig halekuperet (økologiske grise halekuperes ikke).

Årsagen, til at man stadig kan omgå loven, er, at man bruger problemet med halebid som undskyldning.

De små pattegrise, som tages alt for tidligt fra deres mor, har stadig stor trang til at sutte, og derfor kan de finde på at bruge hinandens haler. Det kan føre til bid og skader.

I Danmark er det ifølge loven tilladt at tage pattegrisene fra deres mor allerede efter 3 uger.

Den tidlige overgang til fuldfoder påvirker pattegrisenes tarmflora og mave, så de får ondt og bliver syge.

Det fører til yderligere stress, og samtidigt betyder det, at de også jævnligt må behandles med antibiotika.

En årsag mere til stress og halebid er, at grisene i de danske stalde stort set ingen aktivitet har, samt de har alt for lidt plads.

En gris på 100 kg. har i Danmark i følge loven kun krav på 0,65m2., Dette lovkrav harmonerer slet ikke med de gode ord i dyrevelfærdslovens ovennævnte paragraffer.

I Sverige bliver grise ikke halekuperet, men der har grisene også mere plads. Der har en gris på 93 kg krav på 0,90 m2 .

I de danske økologiske stalde, hvor der som nævnt heller ikke er behov for at halekupere, har grisene også mere plads. Pladskravet er her for en gris på 85 kg 1.1 m2 – og for en gris på 110 kg 1,3 m2. Desuden skal de have adgang til udeareal mindst 150 dage om året.

I økologiske besætninger, tages pattegrisene tidligst fra deres mor efter 7 til 10 uger – og med en mildere form for fravænning. Det kan dog stadig give problemer med mave og tarmflora.

Med tanke på grisenes velfærd samt de sygdomme som de kan overføre, når de går for tæt sammen, så mener vi i Dyrevelfærdsgruppen Nordjylland, som er en arbejdsgruppe under Miljøpolitisk Udvalg i Enhedslisten, at de følgende punkter også er vigtige at sætte i højsædet, især hvis Danmark vil være førende indenfor både bæredygtig griseavl, dyrevelfærd og sundhed for dyr og mennesker.

  1. Det er vigtigt, at man ændrer Dyrevelfærslovens regler vedrørende ovenstående problemer, så de passer til de gode ord, der er nævnt i de indledende paragraffer.
  2. Når det er forbudt at halekupere, skal landbruget, som alle andre i Danmark følge loven og i stedet løse de problemer, der er årsag til halebid. Derfor skal pattegrise være længere tid hos deres mor, og grisene skal have meget mere plads samt mulighed for at rode i jorden. Ligeså skal ingen søer fikseres, men have så meget plads, at de har mulighed for at bygge deres egen rede og dermed få bedre mulighed for at passe på deres unger.

2 kommentarer til: “Er det sandt, at Danmark er verdensmestre i dyrevelfærd?”

  1. Marie Louise Larsen den: 16 marts - 2021 16:54

    Tak til HjørringAvis for at bringe et aktuelt emne. Mvh Marie Louise

  2. Rita Levorsen den: 18 marts - 2021 00:26

    Tak, til Hjørring Avis for at bringe ovennævnte artikel, vedr. dyrevelfærd og sundhed i de danske grisestalde.

Skriv en kommentar......

Powered by BusinessCom