Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"


Idrætsforeninger i Hjørring oplever tilbagegang

8. april 2021 - kl.13:03 - af:

Offentliggørelsen af Dansk Idrætsforbunds (DIF) og Danske Gymnastik Foreningers (DGI) medlemstal er første indikation på, hvordan situationen generelt set er i idrætsforeninger landet over men også lokalt i Hjørring Kommune.

Én gang om året melder medlemsforeninger deres medlemstal ind til de store idrætsorganisationer DIF og DGI via det centrale foreningsregister, hvor medlemstallene for 2020 blev offentliggjort torsdag d. 8. april 2021.

Det seneste års nedlukninger og restriktioner har gjort, at det frivillige folkeoplysende fritids- og foreningsliv har været i dvale. Nye ideer og tiltag er poppet op undervejs, men det vi alle kender med at kunne samles fysisk i foreningsfællesskabet har været i stilstand.

”Der skal derfor lyde et anerkendende tak for det arbejde som de frivillige foreningsledere, instruktører og trænere har gjort det seneste års tid for at holde hjulene i gang i fritids- og foreningslivet” – siger Formand for Fritids- & Folkeoplysningsudvalget, Børge Bech.

En helt naturlig og forventelig konsekvens af Covid-19 er, at Hjørring Kommunes ca. 130 idrætsforeninger oplever en samlet tilbagegang. Tallene viser, at der er sket et fald i antal medlemmer på 2.283 fra 2019 til 2020. Der er således nu ca. 23.959 medlemmer i Hjørring Kommunes idrætsforeninger ifølge DIF og DGI’s foreningsregister.

”Det er særlig de store klassiske idrætter som f.eks. gymnastik, fodbold, håndbold og badminton, der er blevet berørt, og ser vi på aldersgrupper, så er det faldene medlemstal i alle aldersgrupper. Dog er det desværre også sådan, at det særligt er børn under 12 år, som står for halvdelen af frafaldet” – udtaler Formand for Fritids- & Folkeoplysningsudvalget Børge Bech.

Fritids- & Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune har møde i næste uge, hvor det vigtigste punkt er et fokus på genstart af fritids- og foreningslivet, samt hvordan Hjørring Kommune bedst muligt kan understøtte foreninger med at genrekruttere både medlemmer og frivillige tilbage i foreningsfællesskaberne. Et fokusområde der bl.a. blev drøftet på et dialogmøde den 9. marts 2021 med fritids- og foreningslivet, hvor bekymringen for frafald af medlemmer og frivillige ulønnede instruktører fyldte mest.

”I Hjørring Kommune er vi stolte af at have et varieret og mangfoldigt fritids- og foreningsliv. Overalt ser vi et bredt alment foreningsliv med mange idrætsgrene, spejdere og andre aktiviteter.” Derfor handler det, ifølge Børge Bech, om at få alle trygt tilbage til foreningsfællesskaberne igen. Formand for Fritids- & Folkeoplysningsudvalget Børge Bech fortsætter:

”I Hjørring Kommune har vi allerede søsat nogle målrettede indsatser, som løber over de næste år. De indsatser skal bl.a. styrke samarbejdet mellem fritids- og skoleområdet, få flere unge i sunde ungefællesskaber i fritiden samt at få flere aktive +60 seniorer med. I næste uge har vi som sagt fokus på genstart af fritids- og foreningslivet.”

Hjørring Kommune vil gerne fortsat sende et signal om, at det er vigtigt at støtte op om de lokale foreningsfællesskaber og give de frivillige et anerkendende klap på skulderen for deres ekstraordinære bidrag det seneste års tid. Slutteligt opfordrer Børge Bech til at deltage i aktiviteter og frem for alt komme tilbage til fællesskabet i takt med, at der lukkes op for aktiviteterne. Det er vigtigt for den mentale og fysiske sundhed, at vi er klar til at værne om samvær og bevægelse.

Foto: Arkiv – Sindal Idrætsforening

Skriv en kommentar......

Powered by BusinessCom