Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"


Tjek din kommune her: Så ofte er der giftrester i grundvandet

20. juni 2021 - kl.8:01 - af:

I 49,3 af Hjørring Kommunes drikkevandsboringer er der fundet rester af sprøjtegift.

De seneste 5 år har myndighederne undersøgt 148 drikkevandsboringer i Hjørring Kommune. Der var fund af sprøjtegift i 73 boringer – heraf 20 over grænseværdien.

Det står desværre værre til med forureningen af vores grundvand, end vi hidtil har været klar over.

 I 94 ud af 98 kommuner er der fundet rester af gift i vandværkernes drikkevandsboringer de senestefem år.

En unik ressource er ved at forsvinde

En ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at der aldrig før er fundet så mange rester af giftrester i vandværkernes drikkevandsboringer.

Opgørelsen viser, at der i 2020 og de første måneder af 2021 blev fundet giftrester i over halvdelen af vandværkenes drikkevandsboringer.

Se her hvor galt det står til med giftrester i drikkevandsboringerne i din kommune:

Tjek din kommune: Giftrester i drikkevandsboringer 2016-2021

Meget få kommuner uden giftrester i vandet

Hele 94 ud af 98 kommuner har fundet rester af gift i vandværkernes drikkevandsboringer siden 2016.

Fanø og Læsø er faktisk de eneste kommuner i opgørelsen, hvor der slet ikke er blevet fundet rester af gift i drikkevandsboringer fra 2016-2021.

Derudover er der to kommuner, Rødovre og Herlev, som ikke er taget med i opgørelsen, fordi de seneste analyseresultater er mere end fem år gamle.

En unik ressource er ved at forsvinde

Når vandværkerne finder giftrester i drikkevandsboringerne, så bliver der målt, hvor meget gift der er i vandet. Hvis mængden af gift er højere end grænseværdien, så er vandet uegnet som drikkevand og ender derfor naturligvis ikke i vores vandhaner.

Men hvis der fortsat bliver fundet mere gift i drikkevandsboringerne, så vil det på sigt ikke være muligt at forsyne alle danskere med rent drikkevand, uden vandet skal renses kemisk. Med andre ord er vi ved at sætte en unik ressource over styr.

Danmarkskortet ovenfor viser giftforurening af det grundvand, som blev dannet for flere årtier siden. Det er det grundvand, som vi nu pumper op, så vi kan få vand i vores vandhaner.

Kortet er dermed et billede på fortidens synder, som vi ikke kan gøre noget ved. Men vi kan gøre noget ved vores fremtidige drikkevand til de kommende årtier. Skal vi fortsætte som hidtil, eller skal vi beskytte fremtidens drikkevand bedre ved at forbyde sprøjtegifte der, hvor grundvandet dannes?

Rekord meget sprøjtegift i vores grundvand

Der bliver nu fundet rester af sprøjtegift i over halvdelen af vandværkernes drikkevandsboringer.

Danmarks Naturfredningsforening vil have forbud mod sprøjtegift i områder, hvor grundvandet dannes.

 I Danmark henter vi vores drikkevand direkte op fra grundvandet. Grundvandet er derfor en vigtig ressource, som vi bør værne om.

Men desværre viser denne nye opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening, at der er langt flere rester af sprøjtegift i vores grundvand, end vi hidtil har troet.
I 2020 og de første måneder af 2021 blev der fundet rester af sprøjtegift i over halvdelen af prøverne fra vandværkernes drikkevandsboringer. Aldrig før har der været så mange prøver med giftrester.

– Skal udviklingen vendes, er vi nødt til at handle nu. Rent drikkevand direkte fra vores undergrund er noget, som vi har nydt godt af i generationer. Selvfølgelig skal vores børn og børnebørn også have glæde at rent drikkevand direkte fra den danske undergrund, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Der opdages stadig mere sprøjtegift i grundvandet

I årene før 2016 lå andelen af drikkevandsboringer med sprøjtegiftrester nogenlunde stabilt. Men de seneste år er der sket en markant stigning i prøver fra drikkevandsboringer, hvor der bliver fundet rester af sprøjtegift.

Årsagen til det voldsomt stigende antal prøver med sprøjtegift er, at man de senere år er begyndt at teste vandet for en række sprøjtegift, som man ikke tidligere testede for.

Med andre ord betyder det, at det danske grundvand har været forurenet i langt større omfang, end man hidtil har vidst.

Stadig mere grundvand er uegnet som drikkevand

Når vandværkerne finder sprøjtegift i drikkevandsboringerne, så bliver der målt, hvor meget gift der er i vandet. Hvis mængden af sprøjtegift er højere end grænseværdien, så er vandet uegnet som drikkevand.

Tidligere når vandværkerne fandt sprøjtegift over grænseværdien, så tog de ofte konsekvensen og lukkede boringen. Siden 1994 er omkring 500 boringer blevet lukket på grund af sprøjtegift.

Men i dag er der så mange boringer med sprøjtegift, at vandværkerne i stigende omfang er tvunget til at blande sig ud af problemerne for at kunne levere nok drikkevand til vores vandhaner. Det vil sige, at vandværkerne blander rent vand sammen med vand med rester af sprøjtegift, indtil mængden af sprøjtegift er så lille, at vandet kan godkendes til drikkevand.

Desværre sker det stadig oftere, at mængden af sprøjtegift i vandværkernes drikkevandsboringer er over grænseværdien. I 2016 var 2,9 procent af boringerne over grænseværdien. Det tal er nu firedoblet, så i dag er der sprøjtegift over grænseværdien i 11,7 procent af boringerne.

– Hvis tendensen fortsætter, så kigger vi ind i, at vi ikke længere kan forsyne alle danskere med rent drikkevand, uden at vi skal i gang med kemisk at rense det. Det betyder, at vi så har sat en unik dansk ressource over styr, siger Maria Reumert Gjerding.

Regeringen bør beskytte vores fremtidige drikkevand

Danmarks Naturfredningsforening mener, at vi bliver nødt til at beskytte vores grundvand bedre, hvis de kommende generationer også skal kunne nyde rent drikkevand, der er hentet direkte fra vores grundvand.

– Det er helt oplagt at forbyde brug af gift oven på de jorde. Her kan vi så skabe mere vild natur eller lade dyrkning af jorden overgå til økologi. Det burde være helt indlysende, at man selvfølgelig ikke anvender gift lige oven på en unik ressource som vores grundvand, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening har skrevet et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen, hvor de opfordrer regeringen til at lave et forbud mod brug af sprøjtegift på de særligt sårbare områder, hvor grundvandet dannes og hentes op. Det burde være en selvfølge, men i dag bliver der brugt sprøjtegift i mange af de områder, hvor vi henter vores drikkevand op fra undergrunden.

Er du enig i, at vi skal stoppe forureningen af vores drikkevand, så kan du støtte sagen ved at blive medunderskriver på brevet.

Skriv under HER.

Sådan er opgørelsen lavet

  • Tallene fra 2016-2019 er taget fra den årlige opgørelse fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
  • GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Tallene fra 2020 og de første måneder af 2021 er samlet af Danmarks Naturfredningsforening. Data stammer fra databasen Jupiter, som er den database, som GEUS bruger til deres opgørelser.

Skriv en kommentar......

Powered by BusinessCom