Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"


3. Limfjordsforbindelse besluttet af Folketinget

30. juni 2021 - kl.6:47 - af:

Med Folketingets forlig om en samlet Infrastrukturplan 2035 er der nu truffet beslutning og fundet  statslig finansiering til 3. Limfjordsforbindelse.

Planen baner også vej for udvidelse af rute 26 i Thy og på Mors, ligesom der planlægges nye initiativer til styrkelse af den kollektive trafik i Nordjylland, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Der var glædelige nyheder for Nordjylland, da folketingspolitikerne mandag den 28. juni præsenterede et længe ventet bredt forlig om danske infrastruktur.

Først og fremmest har Folketinget nu fundet finansiering til og sat startår på etableringen af 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg.

Samtidig har Folketinget besluttet og fundet finansiering til udvidelse af rute 26 i Thy og på Mors, ligesom der er nye initiativer på vej til styrkelse af den nordjyske kollektive trafik. Alt sammen initiativer, der længe har stået højt på ønskelisten i det nordjyske Regionsråd:

– Det er længe ventet, og jeg er glad på nordjydernes vegne. Det er en rigtig god aftale, som både styrker erhvervslivet, og gør det nemmere at være nordjysk pendler.

Det er vigtigt for Nordjyllands udvikling, at infrastrukturen følger med tiden, og jeg er meget tilfreds med, at vi får en 3. Limfjordsforbindelse via Egholm, og at der bliver anlagt bedre veje i Thy og på Mors samt fra Aalbæk til Skagen, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) og fortsætter:

– Det er super godt, at det nu bliver til virkelighed, og jeg glæder mig til, at projekterne står færdige. Der er tale om et langstrakt arbejde og jeg glæder mig til, at vi allerede i 2025 kan komme i gang med Limfjordsforbindelsen. Vi har talt for og diskuteret den i mange år – nu er det meget håndgribeligt, og jeg er meget glad på Nordjyllands vegne.

– Der er tale om en aftale, som kommer rigtig mange til gode. Det styrker mobiliteten bredt set, styrker ligeledes den kollektive trafik og gør også Nordjylland til en nem indgang fra resten af Skandinavien. Det er godt for erhvervslivet, turismen og borgerne og det er derfor godt for Nordjylland som region.

Etablering af 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg

Folketingets nye aftale betyder, at der afsættes godt 7 mia. kr. til etablering af den 3. Limfjordsforbindelse via øen Egholm ved Aalborg. Det er et projekt, der i mange år har været i toppen af den nordjyske ønskeseddel, og nu er der endelig sat startår på: 2025.

Det er vigtigt for Nordjylland, at ventetiden udnyttes bedst muligt ved, at der vedtages anlægslov og igangsættes projektering. Egholmlinjen er en ca. 20 km lang 4-sporet motorvej, og i projektet indgår et trafikledelsessystem, som kan guide trafikanterne. Som en del af projektet etableres der endvidere 5,3 km støjskærme. Projektet medfinansieres af Aalborg Kommune med 600 mio. kr.

Vejudvidelse i Thy og på Mors samt ved Skagen

Som et led i infrastrukturplanen skal der gennemføres kapacitetsforbedringer på Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm. Derudover ombygges krydset ved Rute 11 og 26 ved Thisted. Anlægsudgiften er skønnet til 700 mio. kr., og arbejdet tager udgangspunkt i en ny VVM-undersøgelse, hvor kommunerne og det lokale erhvervsliv inddrages.
Der er også fundet finansiering til opgradering til en 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen med start i 2022.

Styrket kollektiv trafik og udsigt til batteritog på jernbanen

På jernbaneområdet indgår det i aftalen at udbrede batteritog og etablere lade-infrastruktur til batteritog i Nordjylland. Det betyder, at jernbanen nord for Lindholm ikke elektrificeres med køreledninger. Men det betyder ikke et endegyldigt farvel til nationale fjerntog til Frederikshavn. Der er afsat midler til at udvikle og afprøve fremtidens tog med henblik på, at fjerntog også kan køre på batteritogsstrækninger. Hvis den teknologiske udvikling afprøves med succes og der er en efterspørgsel, kan fjerntog derfor igen blive aktuelle i Vendsyssel.

Det fremhæves desuden i infrastrukturplanen, at Region Nordjylland siden 2015 har haft ansvaret for regionaltogstrafik på den statslige strækning Skørping-Frederikshavn, og at der her er sket en stigning i trafikomfang, passagerantal og punktlighed. Regeringen vil derfor forlænge aftalen med Region Nordjylland, så den foreløbigt gælder indtil 2030.

Blandt andre initiativer, der skal styrke den kollektive trafik, er også medfinansiering af en ny nord-sydgående plusbusrute ved Aalborg. Desuden indgår en række initiativer i planen, hvor udmøntning i Nordjylland er en mulighed. Det gælder f.eks. fremkommelighed for busser, grøn omstilling af busser og flextrafik samt bedre tilgængelighed for bevægelseshæmmede på stationer.

Øget støjafskærmning

Endelige rummer Folketingets infrastrukturplan øget støjafskærmningen ved vejstrækninger, hvor der er et særligt behov og her er der afsat midler til fire støjskærmsprojekter på motorvej E45 ved Aalborg.

Yderligere informationer:

Infrastrukturplan 2035

Infrastrukturplan 2035 er en aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

Aftalen om Infrastrukturplan 2035 betyder at der samlet igangsættes nye initiativer for 105,8 mia. kr. i perioden 2022-2035. Sammen med de igangværende investeringer, fornyelse og vedligeholdelse udgør investeringerne på transportområdet i alt ca. 161 mia. kr.

Enhedslisten og Alternativet står uden for aftaledelen om fremtidens veje, og SF står uden for aftalen om 3. Limfjordsforbindelse.

Følgende initiativer i den nordjyske geografi er med i aftalen:

  • 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg med start i 2025. 7.014 mio. kr.
  • Øget kapacitet på Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm herunder ombygning af kryds ved Rute 11 og 26 ved Thisted med start i 2023. 700 mio. kr.
  • Opgradering til 2+1-vej mellem Ålbæk og Skagen med start i 2022. 221 mio. kr.
  • Ladeinfrastruktur til batteritog i Nordjylland.
  • Forlængelse frem til 2030 af aftalen med Region Nordjylland, der har ansvaret for regionaltogstrafikken mellem Skørping og Frederikshavn.
  • Medfinansiering til ny Plusbusrute ved Aalborg.

Desuden er følgende initiativer omkring øget støjafskærmning med i aftalen:

  • Støjskærm ved E45 ved Bavnevangen, Aalborg, i 2022. 36,2 mio. kr.
  • Støjskærm ved E45 Humlebakken-Universitetsboulevarden, Aalborg, i 2022. 41,9 mio. kr.
  • Støjskærm ved E45 Øster Uttrupvej, Aalborg, i 2022. 56,4 mio. kr.
  • Støjskærm ved E45 Universitetsboulevarden-Engsplanvej, Aalborg, i 2022. 70,3 mio. kr.

Læs mere om Infrastrukturplan 2035 hos Transportministeriet

Skriv en kommentar......

Powered by BusinessCom